جنگلانه بسیج سازندگی در رفع تهدیدات زیستی و احیای منابع طبیعی است.

 

در جنگلانه خودجوشی و مردم بنیانی و بسیج عمومی تبلور یافته است. جنگلانه می تواند حلقه اتصال تشکل های مردم نهاد در احیای

منابع طبیعی باشد و جلوگر سمن گردد.

 

جنگلانه بسیج سازندگی در رفع تهدیدات زیستی و احیای منابع طبیعی است.

در جنگلانه خودجوشی و مردم بنیانی و بسیج عمومی تبلور یافته است. جنگلانه می تواند حلقه اتصال تشکل های مردم نهاد در احیای منابع طبیعی باشد و جلوگر سمن گردد. سومین سال است که همزبان ها و همدل های جامعه با اقدام و عمل در بذرکاری گرد هم آمده و مشارکت و اراده سازندگی را در ماهی که، طلیعه آن با گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی .ره. بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی شروع می شود و طبعاً چنین تشکلی نیز مرهون توجه در جامع نگری در استفاده از فضای عمومی جامعه است، تا بتوان از هر فرصت مغتنمی برای سازندگی کشور سود برد.

بی تردید یکی از شعارهایی که باید بیش از هر شعار اجتماعی دیگری به آن توجه شود، همین شعار تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به فرهنگ عمومی کشور است. اگر این توانایی یا ظرفیت سازی به وجود بیاید که فرهنگ عمومی جامعه، بر گرفته از فرهنگ منابع طبیعی شود.  قطعا به مسئله اول کشور یعنی مسئله اقتصاد مقاومتی نیز توجه شده است.

بنابراین توصیه می کنم بسیج سازندگی این مأموریت را برای خود بنویسد که در کاشتن بذر فرهنگ منابع طبیعی در بطن فرهنگ عمومی جامعه گام بر می دارد و جنگلانه را در ماه متعلق به خود، فرصت مغتنم می داند و در بسیج نمودن تشکل های موجود جامعه در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل، جلوداری می کند و روح سازندگی به این حرکت اجتماعی می دمد.

 بیان اهمیت امنیت بستر حیات و چگونگی کنترل تهدیدات زیستی و ارتقاء تنوع زیستی به صورت یک گفتمان غالب، باید در صدر برنامه های اجرایی هر تشکل اجتماعی قرار گیرد.

هر تشکل اجتماعی باید به این نکته توجه داشته باشد که از لحاظ شکلی حاصل ظرفیت سازی است و از لحاظ ماهوی باید، در ظرف وجودی خود هدف هایی را دنبال کند. برترین و با ارزش ترین هدف اجتماعی هر تشکل اجتماعی می تواند در پیرامون چگونگی استمرار حیات قرار گیرد و برنامه کاری شود.

تهدیدات زیستی به لحاظ اینکه دامنه ای فراملی و فرا منطقه ای دارند، مادامیکه پروتکل ها و معاهدات جهانی الزام آور نباشند و یا فرهنگ منابع طبیعی از فرهنگ جهانی متأثر نگردد، نمی توان با برنامه پیشگیری از تهدیدات زیستی به نتیجه رفع تهدیدات رسید، بلکه باید برنامه ای تحت عنوان چگونگی کنترل تهدیدات زیستی تنظیم نمود.

برنامه های کنترل عموماً به افزایش مقاومت و پایداری عوامل حیاتی جامعه نیاز دارند. این واقعیت امروز جامعه ماست که با وصف اینکه متأثر از آلودگی کشورهای همجوار هستیم و از آلودگی هوا رنج می بریم. نمی توانیم با تحکم در رفع این آلودگی فائق شویم، چون احکام ملی ما در خارج از مرز جغرافیای سیاسی ما نافذ نیست. بنابراین باید در سطح ملی با افزایش تحمل و مقاومت و پایداری برای استمرار حیات تلاش کنیم و پدافند غیر عامل از این حیث اهمیت دارد.

جنگلانه بسیج بذرکاری است ! بسیج کاشتن بذر فرهنگی ! بسیج کاشتن بذر گیاهی !

نوزده آذر را به خاطر بسپاریم. این بذر اگر با حمایت معنوی نخبگان جامعه آبیاری شود، در سازندگی کشور نقش مهمی ایفا می کند. کافی است که در ارتقاء بهداشت عمومی و جمع آوری و فراوری و تبدیل زباله یک مدیریت خوبی که نماینگر تنظیم گری باشد، به نمایش گذاشته شود.

آنگاه که جلب توریست به شکوفایی اقتصادی کمک می کند. کافی است بتوانیم به تنظیم گری و اقتصاد درونزا باور پیدا کنیم و از این طریق در ارتقاء نسبت پوشش گیاهی در عرصه های منابع طبیعی تلاش کنیم. اگر به حکمرانی خوب تن دهیم و تنظیم گری را به درستی انجام دهیم، آنگاه در رفع تهدیدات سیلخیزی و کاهش انواع تنش های محیطی مخرب و تهدیدامیز اثرات ملموسی را می بینیم.

جنگلانه نماد مشارکت است، مشارکت تشکل ها در عنوان سمن ها و مشارکت سمن ها با دولت. جنگلانه بسیج سازندگی و سقف مشارکت مردمی است.