سیزده نه بدر

یقین داشته باشیم سیزده بدر امسال برای خانواده و جامعه ایرانی نحس و سیزده به خانه...  

 

سیزده نه بدر 

 

یقین داشته باشیم سیزده بدر امسال برای خانواده و جامعه ایرانی نحس و سیزده به خانه میمون و مبارک است ! ایرانی با علاقمندی به حفظ سنن و باورهای ملی، به سرسبزی طبیعت علاقمند است و از روی فرط علاقه و دلسپاری به طبیعت، با تجمعی از جمعیت در یک محدوده طبیعی به عنوان پارک جنگلی و برداشتن یک تکه چوب توسط هر یک و ایجاد اتش برای طبخ و یا گرم کردن غذا و همینطور دور انداختن یک تکه زباله و نخاله غیر قابل جذب در طبیعت، دل طبیعت را کلاً اشغال می کند و قطعاً دل طبیعت دوستان را می شکند.

برخی سیزدهم نوروز را از روی خرافه گرایی منحوس می دانند و سیزدهم نوروز را از خانه بیرون می آمدند، امسال در شرایط شیوع کرونا ویروس، سیزده بدر به نوع دیگری برای حفظ سلامتی عمومی نحس تلقی می شود و در خانه ماندن سیزدهمین روز نوروز برای سال نو و جامعه میمون و مبارک تلقی می شود.

واقعا نباید سلامتی خود مان و جامعه خود را درگیر یک بیماری واگیر کنیم و جامعه پژشکی درگیر با درمان را بیش از این درگیر درمان یک نوع بیماری کنیم، تا درمان بیماری دیگر بیماران جامعه ما فراموش شود.

تجربه زندگی ما دایر به ازلی و ابدی بودن مواهب طبیعی و خدادادی جنگل ها و مراتع و رودخانه ها و دریا و دریاچه هاست و برخورداری از این موهیت ها منحصر به روز سیزدهم نوروز نیست ! حفظ سنت های دیرینه ایران زمین با به خطر انداختن سلامتی جامعه، نیز می تواند خاطره تلخ ابدی به جا بگذارد. 

امنیت بستر حیات اقتضا می کند دولت سرمایه گذاری بهتر و بیشتری در طبیعت داشته باشد و در طبیعت برای مردم منطبق با باورها و سنت های دیرینه ملی، ظرفیت سازی تفرجی شود تا دامن و دلِ طبیعت تحمل دلسپاری مردم خود را داشته باشد و مردم نیز با دریافت خدمات خوب و متنوع،  دامن و دلِ طبیعت را زخم نگنند.

ما در خانه می مانیم ! به این اقتضاء تامین امنیت عمومی که با قطع زنجیره انتقال کرونا ویروس و جلوگیری از شیوع ملازمه دارد، احترام می گذاریم، زیرا پژشکان و پرستاران سلامت سپاه سلامت جامعه ما برای ما اهمیت دارد !

ما می توانیم سیزدهمین روز نوروز را به مانند دیگر روزهای نوروز در خانه بمانیم !

همه ما می دانیم که شیوع کرونا ویروس تهدید عمومی است، با در خانه ماندن تهدید را به فرصت تبدیل می کنیم ! ما می توانیم برای حفظ سلامتی سالمندان جامعه و خانواده خود، این فرصت را نیز چند گانه ببینیم !

-        فرصت کمک به حفظ سلامتی خود و خانواده !

-        فرصت کمک به حفظ کارکردهای طبیعی و جلوگیری از حوادث غیر مترقبه و تبعات آن.

-        فرصت کمک به وضعیت اقتصادی کشور که ناشی از مخاطرات احتمال انتقال ویروس و همچنین احتمال خسارت در طبیعت را کنترل و کاهش دهد.

فرصت ها ممکن است فراتر از این خدای نا کرده جنگ بیولوژیکی باشد که امیدوارم نسل بشری دچار چنین حماقتی با این گستردگی نشده باشد، در هر حال اگر چنین باشد باید مقابله ملی و دفاع را می طلبد و در خانه ماندن که به قطع زنجیره انتقال کمک می کند، حملات اهریمنی را دفع می کنیم.

ما سیزده بدر امسال را برای حفظ جان خود و عزیزانمان #در خانه می مانیم ما باید کونا را شکست دهیم. ما امسال از خانه خارج شدن و دل به طبیعت سپردن را #نحس می دانیم !