هفته منابع طبیعی یا هفته ذغال گیری ؟

از آقایان و خانم های حامی استراحت جنگل باید پرسید !  مدیریت جنگل از کجا به نا کجا رسید ! 

 

هفته منابع طبیعی یا هفته ذغال گیری ؟

از آقایان و خانم های حامی استراحت جنگل باید پرسید !  مدیریت جنگل از کجا به نا کجا رسید ! آیا با این همه همت و تلاش در تولید ذغال همان که می خواستید، شد  ؟

گرامی باید یاد و نام بنیانگذاران جنگلبانی و همه جنگلبانانیکه آثار خدمتشان در جنگل های کشور باقی است و واقع بینانه از عملکرد جنگلبانی دفاع می کنند و پشیمان نیستند !

 

یکی امروز به من گفت روی من سیاه ! منم می گفتم جنگل به استراحت نیاز داره ! من در پاسخ گفتم؛ روی فقر سیاه ! زمانه عوض شد حتی خانم ها هم عامل قاچاق چوب شدند. قانون استراحت جنگل به مانند مهمونی پاگشایی آقا داماد، خونه مادر خانم شد.

پس از اجرای قانون موسوم به استراحت جنگل، پای همه به جنگل باز شد ! جنگل حیات خلوت شد، همه جا خاکه ذغال و خاک اره می بینند ! جنگل از شرمندگی شما بی خواب شد !

به راستی این منابع چه نقشی در اقتصاد ملی دارد که بزرگترین سرمایه است ؟ چرا بزرگترین سرمایه بی مایه است و برای احیا و توسعه جنگل یک ریال اعتبار ندارد !!! فقط به کاشت نمادین نهال بسنده می کند. یکی از علل خشکسالی همین چتری است که بر پهنه جغرافیای سیاسی ایران سایه انداخته و مانع ریزش مواهب طبیعی و باران رحمت است.