از عبارت '' مرور زمان'' بیشتر بدانید

از عبارت '' مرور زمان'' بیشتر بدانید

در حقوق مدنی و آیین دادرسی نسب به جلوگیری در تضییع حقوق یک قاعده «مرور زمان» متداول و مراعا بود و معمولا فعالان در بخش حقوقی از عبارت مشمول مرور زمان نمی شود استفاده می کنند. سرکار خانم الهام حبیبی تحت عنوان '' بررسی قاعده « مرور زمان » در حقوق ایران '' در مورد چگونگی این قاعده توضیحات مبسوط تری دارد.

در هر حال در موارد مشمول تعقیب مجرم موقوف نمی شود، زیرا اگر رسیدگی به اتهامات متهمان مشمول این قاعده متوقف شود و آنها به جزای تعیین شده در قانون، مجازات نشوند موجبات تجری فراهم می شود !

تصرف من غیر حق در منابع طبیعی نیز مشمول قاعده مرور زمان است، اما تصرف من غیر حق فقط دارای شاخص تاریخ است « یعنی ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ » قبل و یا بعد از این تاریخ منوط به تصریح قانون است، چنانچه قانونگذار بعدها در اصلاح سال ۱۳۴۸ حسب موارد تا این تاریخ را در ماده ۳۴ قانون آورده است و در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ۱۳۶۷ و اصلاح ماده ۳۴ در سال ۷۴ این تاریخ را حسب موارد به « تا تاریح ۱۶/۱۲/۱۳۶۵» منوط کرده و راجع به نحوه رسیدگی مقرراتی دارد.

اما جنگلبانان یک قاعده دیگر نانوشته ای را به اجرا می گذاشت، فقط تو ارزش مالت را می دانی ! قیمتش را مرتب بالا نبر و تو ویترین نگذار ! تا بتونی به دیگران بدی ! این قانون نانوشته در یک کلام پر محتوی می گفت، ارفاق ! که می داد به تناسب بدون دریافت بها، می داد بی منت اما با توقع ارائه خدمت حفاظت !

از قاعده مرور زمان فقط می توان در یک دهه یک رد پا پیدا کرد ! زیرا ده دهه های بعد شرایط متفاوت می شود و می گویند جنگلبان های بی رحم درخت گردو و گلابی دهساله را بریدند ! قاضی نمی دانست، درخت یعنی چه ! شما که می دانستید ! این درخت و آن درخت چه تفاوتی با هم دارند ! و...

روزهای سنوات اولیه خدمت و خلع ید و رفع تصرف را از یاد نمی برم و زمین هاییکه چند بار مکرر حکم قاضی به اجرا گذاشته شد، اما آن زمین ها در دست متصرفان من غیر حق هست و نیست آنچه که باید به عنوان یک قاعده باشد. جنگلبان را از جنگل و دور ور درخت دور نکنید و به خود و نسل آینده خیانت نکنید !

تخریب و تصرف من غیر حق اراضی ملی جرمی است که مشمول مرور زمان نمی شود، اما من دیده ام که اثر این جرم در مرور زمان حل می شود !