قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور

هر گونه بهره برداري و اقدامي كه منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران

 


قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور

 

ماده ۱ـ هر گونه بهره برداري و اقدامي كه منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخيص تخريب و آلودگي غيرقابل جبران، سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود.

تبصره ـ آيين نامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غير قابل جبران تالاب ها حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تا مبناي عمل سازمان مذكور و تمامي مراجع ذي ربط قرار گيرد. اين آيين نامه بايد متضمن حفظ و احياء تالاب هاي كشور باشد.

ماده ۲ـ سازمان مكلف است نياز آبي زيست محيطي تالاب ها را تعيين و وزارت نيرو مكلف است ضمن تدوين و اجراي برنامه مدون نسبت به تخصيص و تأمين آن اقدام نمايد.

ماده ۳ـ وارد كردن گونه هاي گياهي و جانوري غير بومي مضر به تالاب ها ممنوع مي باشد. فهرست گونه هاي مذكور توسط سازمان تعيين و هر دو سال يك بار بازنگري و منتشر مي شود.

ماده ۴ـ اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعاليت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخيص مرجع قضائي به پرداخت جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تكرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جريمه به ميزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محكوم مي شوند.

تبصره ۱ـ درآمدهاي ناشي از اجراي وصول جريمه ها و خسارات موضوع اين قانون طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص مي شود، به حساب خزانه داريكل كشور واريز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احياء و مديريت تالاب ها در اختيار صندوق ملي محيط زيست قرار مي گيرد.

تبصره ۲ـ سازمان در اجراي اين قانون، از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشد.

ماده ۵ ـ دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرح هاي لازم جهت تحقق اهداف اين قانون را در بودجه هاي سنواتي ساليانه دستگاه هاي ذيربط پيش بيني نمايد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳/۲/۱۳۹۶به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي

 ـ علي لاريجاني

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.