نابودی جنگل های شمشاد هیچگاه به دلیل کمبود اعتبار نبود.

کماکان منتظر طرح و بحث و اعلام ساز و کار کنترل آفت شب پره هستم !

 

 

نابودی جنگل های شمشاد هیچگاه به دلیل کمبود اعتبار نبود.

کماکان منتظر طرح و بحث و اعلام ساز و کار کنترل آفت شب پره هستم ! امید که مفاد تصمیمات جلسه اخیر سازمان، بسیار فراتر از این «مبارزه» باشد که قبلاً مکرر گفته می شد !

«اینکه ریاست سازمان فرمودند، برای مبارزه با آفات جنگل ها هیچ محدودیت مالی وجود ندارند و دستور دادند اقدامات اولیه برای مقابله با آفت درختان شمشاد را از جنگل‌های گلستان آغاز کنید و برای مبارزه بیولوژیکی، تله‌گذاری و محلول ‌پاشی در مناطق آلوده اقدام کنید.»  نقشه راه نیست ! نقشه بی راهه هاست !

احتمالا خیلی از واقعیت ها از جمله سابقه اجرای سه ساله چنین نحوه مبارزه را باستحضار نرساندند و قطعا نگفته اند که سازمان و ادارات کل چهارگانه شمال از یک طرف با صرف هزینه لازم کار خودشان را به درستی انجام داده اند و از طرف دیگر این افت شب پره نیز با چند سن توانست یک کارنامه موفق نابودی جنگل های باستانی شمشاد را در تاریخ مدیریت جنگل های شمال ثبت کند.

صاحب نظران مدعی نظر صائب به چنین دستاوردی افتخار کنند، اما به یاد داشته باشند، دو آفت « خودخواهی مدعیان – آفت شب پره» در عین همراهی همه ذخیره گاه های شمشاد جلگه ای در ناحیه رویشی هیرکانی را نابود کردند و تشکل های مردمی و عاشقان جنگل، دلخوش به سبز کردن قلمه های شمشاد هستند.

اما گیلک ها در شمال کشور با ضرب المثل گوساله تا گاو شود، دل صاحب آب شود. به مسئله خود می نگرند !

قطعا ریاست محترم سازمان می دانند که مساحت ۴۵۱ هکتار جنگل هیرکانی مبتلا به آفات نیز غیر واقعی است. زیرا دو ذخیره گاه شمشاد در جنگل جلگه ای یک حوزه آبخیز «۳۸» با مجموع مساحتی در همین حدود، به کلی نابود شد. کم کردن آمار تخریب هیچ کمکی در جهت برون رفت از وضعیت کنونی نمی کند.

خبرها حکایت از آن دارد که قراردادهای کاری همین عملیات به ظاهر مبارزه محلول پاشی و... انحصاری و در قلمرو نفوذ یک فرد است. دستگاه های نظارتی باید صحت و ثقم این نکته را بررسی کنند.  می گویند؛ ما باید کارخودمان را بکنیم، هر چند که برخی مخالف آنها باشند !

مدیریت علمی عملی جنگل مبارزه با آفت را بر خلاف حفاظت از تنوع زیستی می داند و از این رو برنامه اجرایی را حول محور کنترل آفت تنظیم می کرد. در این مقطع زمانی بسیاری از مولفه های مدیریت جابجا شده است، چه اهمیتی دارد که دست اندرکاران مقابله بگویند یا مبارزه !

کنترل آفت و امراض گونه های اصلی بسیار راحت و گونه های همراه بسیار سخت است زیرا کانون آلودگی گونه های اصلی متمرکز و کانون آلودگی گونه های همراه غیر متمرکز است، طبعا شناسایی کانون های آلودگی متمرکز و کنترل آن بسیار راحت است. شمشاد قربانی جهل کارشناسی نیست، قربانی خود خواهی ها و مداخله موازی و یا دست اهریمنی است.

تنوع زیستی جانوری مصرف کنندگان و تنوع زیستی گیاهی تولیدکنندگان طبیعت وحشی هستند و طبیعت قانون تنازع بقا را حول محور تأمین غذا بنیان نهاد. انسان خردمند با بهره گیری از کنترل غذا جمعیت هر گونه جانوری را کاهش داد و پارگی زنجیره غذایی هر اکوبوم را ترمیم نمود.

این همه نقشه راهی است که اولین ابزار و ساز و کارش، هرس و برش درختان آلوده شده به آفت است، اما الرژی قطع درخت مانعی در استفاده از این ابزار است و با اعمال نظر خود خواهی ها و مداخله موازی، موج حساسیت آن تسری می یابد و به این آفت اجازه جولان در جنگل شمشاد می دهد.

به نظر می رسد سازمان باید استراتژی کنترل آفات را تقویت کند. استراتژی دو سیاست اجرایی داشته باشد.

کنترل جمعیت آفت از طریق زنجیره غذایی و توسعه عملیات مکانیکی قابل اجرا

کنترل آفت جمع شدن بساط بازار کار کاذب از طریق عدم تخصیص هرگونه اعتبار

دست اهریمنی دشمنان فرا سرزمینی ممکن است در قالب دو رشته عملیات هدایت شده ای چون؛ «تخریب بنیان های اقتصادی – ایجاد بی نظمی و افتراق در اداره امور اجرایی» در انتشار آفت و امراض، آلوده باشد ! چرا یک سازمان مدیریت حرفه ای خود را کنار می گذارد و در ارتباط با یک گونه ذخیره گاهی مانند شمشاد به مدت حدود هفت سال متمادی ، خود را در دام یک بیماری و یک آفت «بلایت شمشاد – شب پره شمشاد» گرفتار می کند ؟

تا افکار عمومی نیز با ملاحظه این ناتوانی های سازمانی، در توان کنترل بیماری و آفات و از دست رفتن این جنگل های باستانی حساس تر و بر انگیخته تر شود !

به ضرس قاطع می گویم :

هر چه میزان اعتبار مبارزه با این آفت افزایش یابد، دامنه انتشار این آفت گسترده تر می شود.

خبر مرتبط با نشست اقدامات حفاظتی سازمان جنگل ها برای مقابله با آفت شب‌پره شمشاد  را در اینجا بخوانید