حمایت وزارت جهاد کشاورزی از توسعه زراعت چوب از ایده تا واقعیت - ۴

اکنون هر دست اندرکار در امور جنگل می تواند این واقعیت را لمس کند که نه واردات چوب کشور افزایش یافته است و نه زراعت چوب !

 

حمایت وزارت جهاد کشاورزی از توسعه زراعت چوب از ایده تا واقعیت - ۴

اکنون هر دست اندرکار در امور جنگل می تواند این واقعیت را لمس کند که نه واردات چوب کشور افزایش یافته است و نه زراعت چوب ! و اکنون دانشگاه ها و تحقیقات باید بر مزار آرزوها و رویاهای دانش آموختگان و ایده پردازان ناشی از اجرای استراحت جنگل بنشینند و به حال جنگل های بی حمایت و بدون حفاظت و صنعت چوب مستأصل و نیروهاییکه هر چند ماه باید چندر غاز تومن علی الحساب بگیرند، های های بگریند.

بعضی ها چه طلب های معوق و لا وصولی از جنگلبان ها و جنگل های شمال داشتند و بعضی ها تا چه حدی با احساسات خود با آنها همنوا شدند !

چگونه در وضعیتی که تحریم استکباری بر اقتصاد ایران جولان می داد، عده ای توانستند با اطلاعات نادرست و آدرس های غلط، مقامات کشور و مجریان اقتصاد مقاومتی را به اجرای استراحت جنگل قانع کنند ؟

با گذشت یک سال که دولت در تأمین اعتبار لازم و مورد نیاز بخش جنگل ناتوان و ابزار صفر شدن تعرفه واردات در جلب و ترغیب وارد کننده گان چوب ناکارآمد و توسعه زراعت چوب با زارعین بی انگیزه به سمت توقف می رود ! آیا ناتوانی ها به قدری ملموس نشده است تا مدعیان دلسوز جنگل، به فکر جنگلبانی و حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع باشند ؟

شتر سواری دولا دولا نمی شود ! کسی می تواند مدعی شود و بگوید اکنون که توقف بهره برداری از طرح های جنگلداری تحت اجراست، از همان  جنگل ها هیچ نوع دیگری بهره برداری بر خلاف قانون انجام نمی شود !

اگر در تصمیم سازی کمی منطقی تر و واقع گرا تر باشیم، آنگاه باید به تجزیه و تحلیل میزان مصرف اسمی صنایع چوب بپردازیم ! در این صورت مشخص می شود از میزان حدود ۵ میلیون مترمکعب مصرف این ماده خام در بخش صنعت چوب شمال کشور، در گذشته ! «یعنی تا سال قبل» فقط کمتر از حدود ده درصد « پانصد هزار متر مکعب» از طرح های جنگلداری تأمین و سایر مستحصلات چوبی از باغ ها و محاوط تأمین می شد و از این رو ظرفیت و توان تولید عاری از هرگونه حمایت دولتی بیش از ده برابر توان تولید چوب در طرح های جنگلداری بود.

قدر مسلم یک سؤال واضح در ذهن هر خواننده ای متبادر می شود که مساحت جنگل های شمال در حدود دو میلیون هکتار است و دولت تا قبل از توقف بهره برداری چوب در قالب برنامه طرح های جنگلداری در حدود پانصد هزار مترمکعب استحصال چوب می نمود، چگونه مردم در مساحت کمتر از دو میلیون هکتار اراضی زراعی و باغی، در حدود ده برابر چهارمیلیون و نیم متر مکعب در باغات و محاوط خود چوب استحصال می کردند.

بنده در اینجا لازم می بینم توصیه کنم که همه ملت و مقامات کشور، مسئله استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی را درک کنند و بپذیرند، مجری طرح جنگلداری جنگلخوار نبود و اختیاری در چگونگی اجرای طرح نداشت و تحت لایه های نظارتی سیستمیک به کارفرما پاسخگو بود و اگر عملکرد مدیریت پنجاه ساله بخش جنگل، ارزیابی شود، مشخص خواهد شد ایده استراحت جنگل وابستگی فرامرزی برای نابود کردن بنیان های اقتصادی درونزای کشور داشت  !

بنابراین عین عدم آگاهی و دانش فنی و تخصصی است که می گویند وزارت جهاد کشاورزی با واگذاری زمین های با قابلیت کشاورزی پایین و نیز سایر پشتیبانی های فنی و اعتباری از طرح زراعت چوب حمایت می کند !