کشاورزی هر چه آب بخورد، از حقابه خود می خورد !

آنگاه که الگوی مصرف رعایت نشود، حق عرف و حق قانونی ملاک عمل است و حقابه حق عرف و حق قانونی کشاورز است !

 

 

کشاورزی هر چه آب بخورد، از حقابه خود می خورد !

 

آنگاه که الگوی مصرف رعایت نشود، حق عرف و حق قانونی ملاک عمل است و حقابه حق عرف و حق قانونی کشاورز است ! چه مصرف این بخش نود درصد باشد و چه حد مصرف ۶۰ درصد اعلام شود.

حقابه عرفا و قانونا قابل معامله است، کشاورزان زین پس در رابطه با این حق در مبایعه دقت کنند !

کدام اراضی آبی در حریم فعلی شهرها را می شناسید که توسط مهاجرین روستایی اشغال نشده باشد ! توزیع و باز توزیع ثروت ملی ناعادلانه است و تبعیض فاحش سبب چنین نتیجه تأسف باری شده است.

شرم آور است که هیچ کس از امنیت به خطر افتاده کشاورزی و حقابه از دست رفته اراضی آبی تصرف شده مدیریت شهری به بهانه توسعه شهری حرف نمی زند و کنترل مصارف آب کشاورزی همه فضای حقیقی و مجازی را پر کرده است. به راستی چرا در حالیکه با آب شرب ماشین ها یا حیاط های خودشان را می شویند به حقابه کشاورزان و اراضی کشاورزی می تازند ؟

در دهه اخیر تنها شگرد متولی بخش کشاورزی جا خالی دادن شده است «کشاورزی بیشتر از ۶۵ درصد آب نمی‌خورد » تا مشت های بخش صنعت و مصارف بی حد و حصر خانگی و شهری به سر و صورتش نخورد !

نرخ مهاجرت روستایی و متروکه شدن بیش از ۲۷۰۰۰ آبادی در کشور بنیان های اقتصادی این کشور را در چهار دهه اخیر نابود کرده است، کارشناسان با تعصب و با غیرت ملی سال های مدیدی است که از مدیریت آمایش سرزمین می گویند و می نویسند، اما کسی گوشش بدهکار نیست و از فرامین لازم الاتباع این مدیریت تبعیت نمی کند و وقعی به آن نمی گذارد.

مشخص نیست چه بر سر عقلای این ملت آمده است که تصمیم گیرانی با مدیریت واپسگرا و فشل، تمامی فعالیت های دارای توجیه اقتصادی را  متوقف و طرح ها را به بهانه حفاظت تعطیل کرده اند !

مگر می شود بدون وجود گیاهان ادامه حیات را امکان پذیر نمود ! مگر می شود مصرف معقول هر گیاهی را در مراحل رشد و نمو نادیده گرفت و حذف نمود ! آنچه باید مورد بحث و بررسی و نقد آگاهانه قرار گیرد، اصلاح الگوی مصرف است، تبعیت از این استاندارد و افزایش توان بازچرخانی آب، هنر مدیریت آب است، باید از ایجاد التهاب پرهیز کرد و برای بهبود مدیریت مصرف تلاش نمود !

 کسانیکه بر این عقیده اند که توقف و تعطیلی طرح ها و پروژه ها برای بستر حیات و تنوع زیستی حفاظت و حمایت می آورد، لطفاً تلاش کنند زندگی ماشینی پر مصرف و بی مهابا در ایجاد آلودگی خود و نزدیکان خود را متوقف و تعطیلی کنند  !

آگاهان جامعه آگاه تر باشید  ! جایگزینی و ارتقاء ابزار و ادوات کشاورزی در کشاورزی سنتی تقلید کورکورانه است و تبعات استفاده از ابزارآلات سنگین در مزارع مخصوصا در روزهای تر و همچنین در مزارع شالیزاری، کوبیدگی زمین و از دست رفتن زه کشی طبیعی در پی دارد و هرگز به عامل ارتقا و بهبود عملکرد منتهی نشده است، بلکه بستر افت کیفی و افزایش هزینه های ثابت گردیده است و به همین دلیل که عملکرد ثابت تا پایین تر است و هزینه های سرمایه ای ثابت بالاتر رفته است، ادامه این فعالیت را مخصوصا در وضعیتی که ارزش ملکی محلی افزایش می یابد فاقد توجیه اقتصادی کرده است !

این ملت و مقاماتش در رابطه با امنیت غذایی و امنیت بستر حیات، به روزمرگی افتاده است و فقط حیاط خود را می بیند و با التهاب ناشی از تهدیدات زیستی می خواهد ادامه حیات خود را مدیریت کند !

آیا می توان بدون رعایت الگوی مصرف آب و بر خلاف قانون، نحوه مصارف صاحبان حقابه را بهانه قرار داد و منافع ذینفعان را به نفع خود و در عین سوء مدیریت و بر خلاف مدیریت سرزمین به یغما برد ؟

شاید بشود ! چون سال های مدیدی سد و سدهایی در این کشور ساخته شد، اما کانال آب رسانی آن برای اراضی کشاورزی احداث نشد ! می دانید چرا ؟ چون مصارف آب بخش خانگی و صنعت در اولویت قرار گرفت ؟ فکر نکنید که کشاورزان نمی دانند ؟ 

کشاورزی سنتی هرگز نمی تواند نیازهای کنونی جامعه را تأمین کند و مدیریت متولی بخش کشاورزی به قدری فشل است که نمی تواند با محوریت اقتصاد کشاورزی فعالیت های مرتبط کشاورزی کشاورزان را ساماندهی و ارتقا دهد ! حفظ امنیت غذایی و امنیت بستر حیات در گرو حفظ یکدیگر است، گارد دفاعی و یا بر عکس فرافکنی در چگونگی مصرف آب، هرگز به بهبود و ارتقاء مدیریت آب منتهی نمی شود.