زبان قانون جنگل !

حال روز این روزهای مدیریت جنگل وخیم تر از روزهای گذشته است. نسل بشری تکلیف حفظ تنوع زیستی خود را فراموش نکند !

 

 

زبان قانون جنگل !

حال روز این روزهای مدیریت جنگل وخیم تر از روزهای گذشته است. نسل بشری تکلیف حفظ تنوع زیستی خود را فراموش نکند ! این روزها حتی باکستر، اسبِ محبوب قلعه حیوانات نیز مانند گذشته سرش به کارش گرم نیست و نسبت به مدیریت تحت اجرا در جنگل اعتراض و انتقاد دارد.

چرا آشکارا اذعان و اعلام نمی کنند که نتیجه اجرای ایده تنفس جنگل سرافکندگی بود، نه جنگل از بهره برداری عرفی - قاچاق چوب و ذغال و حریق در حال استراحت است و نه امید می رود که خسارت جانی نگیرد و نه امید می رود که جنگل را به سمت استراحت کردن سوق داده و جان دهد !

چه اشکالی دارد افرادیکه مکرر بر روی اجرای ایده تنفس جنگل پافشاری می کردند، بیایند بگویند ایده تنفس جنگل مانند نحوه اجرای آن در این مقطع زمانی اشتباه بوده است. اگر آن پا فشاری ها و اصرار برای بقای جنگل صادقانه بوده است، صادقانه بگویند ادامه اجرای این ایده بدین نحو، متضمن استراحت و بقای جنگل های باقی مانده شمال کشور نیست !

برخی واژه ها مدام با افراط و تفریط مواجه و ارزش معنوی آنها مخدوش می شود. به واژه خودکفایی نباید ایراد گرفت ! اما به نحوه اجرا و خلط بحث و نتایج حاصل از اجرای ان می توان ایراد گرفت !

اگر بر روی واژه خودکفایی متمرکز شویم و در بخش های مختلف آن را دنبال کنیم، یک وجه افتراق بارز و برجسته می شود. این وجه افتراق در نحوه اجرا و گستره و حوزه نفوذ آن مستتر است. به عنوان مثال در بحث تولیدات صنایع نظامی، آنچه که به دست آمده عزت یک ملت است که امکان ذلیل شدن در برابر کشور خارجی ثالث را به اندازه ارزش خودش ضعیف کرده است.

آنچه دکتر ظریف در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد موشک های تولید داخلی گفته اند، جان کلام در خودکفایی و کسب عزت برای ملت محسوب می شود « شما در شرایطی نبودید که حتی یک موشک هم نداشته باشید تا شاید از ترس آن یک موشک صدام حسین بمباران شهرهای شما را متوقف کند. ما در آن دوره از این کشور به آن کشور می رفتیم و برای یک موشک بازدارنده التماس می کردیم ، التماس می کردیم ، تکرار می کنم التماس می کردیم تا از مردم خود دفاع کنیم اما همه سکوت کردند....»

در موفقیت های مرتبط با بومی شدن دانش هسته ای و ساخت جنگنده بمب افکن کوثر نیز، این عزت مکسوبه مستتر است و از این اشاره مختصر این نتیجه را می گرفت، تولید در این حوزه های فعالیت در یک محدوده مشخص ایزوله شده و کاملا امنیتی که دست های اهریمنی بدان نمی رسید، کلا دانش بنیان ادامه یافته است، اما در بخش کشاورزی، تلاش و فعالیت برای دستیابی به خودکفایی در محصولات استراتژیک در یک گستره وسیع و متاسفانه به صورت سنتی و حتی بهانه ای برای زمینخواری و تخریب سرزمین دنیال شده است.

خودکفایی تولید انبوه نیست ! ضرورت تولید در حد تأمین نیاز ضروری است ! یعنی احتیاج ضروری، یک ملت را محتاج نکند !

بیانیه‌ حمایت و پایبندی اتحادیه اروپا از ایران در رابطه با حفظ برجام یک بسته ۱۸ میلیون یورویی تحقیر آمیز است که باید صرف پروژه ‌های محیط زیستی و مبارزه با مواد مخدر ‌شود.

چگونه می توان به تأمین نیاز ضروری چوب از طریق واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی رسید و به همه جنبه های بحث از جمله امکان رقابت تولید محصولات خوش بینانه توجه داشت که مصنوعات چوبی فعالان این بخش می توانند با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند ؟

چگونه می توان در رابطه با محو و نابودی گونه شمشاد و رویشگاه انحصاری آن در ناحیه رویی هیرکانی، برخورد احساسی بکنند و به بهانه توقف بهره برداری چوب در جنگل های شمال، بهداشت جنگل را رها کنند و اجازه می دهند آفات و امراض با شرایط مطلوبی در کانون خود توان تکثیر حداکثری داشته باشند و جنگل شمشاد با سرعت بیشتری به سمت انقراض سوق یابد؟

چگونه می توانند ناظر به جریان حفاظت و نظارت جنگل با اعتبارات دولتی باشند، در حالیکه تأمین این اعتبارات امکان پذیر نشده و نخواهد شد و ادامه انواع بهره برداری های سنتی بدون برنامه در جنگل، هرگز هدف های ایده استراحت جنگل تحقق نمی یابد و چنین شرایطی به معنای رها کردن جنگل به حال خود است ؟

چگونه می توانند بهره برداری دارای اقتصاد درونزا برای فعالیت حفظ و توسعه و احیای جنگل را نادیده بگیرند.