تهدید و تشویش متفاوت از آگاه کردن است !

به جای تدبیر در اجرای اصلاح الگوی مصرف، خیلی بیجا مردم را با التهاب ناشی از تهدید خشکسالی مواجه می کنند ! دستمال نگیرید برای جنگل گریه نکنید ! 

 

 

تهدید و تشویش متفاوت از آگاه کردن است !

به جای تدبیر در اجرای اصلاح الگوی مصرف، خیلی بیجا مردم را با التهاب ناشی از تهدید خشکسالی مواجه می کنند ! دستمال نگیرید برای جنگل گریه نکنید ! تولید خبر خشکسالی در شمال به قدری مضحک است که باورهای نسل بشری در مورد فواید متفاوت و اهمیت جنگل ها در تولید آب را مخدوش می کند.

اگر پتانسیل بالقوه جنگل های برایتان ملموس نیست،بی شک با پتانسیل بالفعل جنگل های شمال سالیان متمادی عمر با برکت خود را سپری کرده اید. اما و اگرهای این روزهای شما از کم آبی و خشکسالی در ناحیه رویشی هیرکانی سبب می شود، نه تنها باورهای مردم این خطه نیز تخریب شود، بلکه ظرفیت جنگل در جذب و نفوذ آب تخطئه و به سؤال کشیده شود.

من از تجربه خود در غرب مازندران می گویم ! مردم و کشاورزان این خطه حتی در دهه هفتاد یعنی در اوج پیش روی آب دریا در سواحل هیرکانی که با تخریب تأسیسات و باغات و منازل مسکونی مردم در سواحل همراه بود، کاهش دبی رودخانه سردابرود با سرچشمه یخچالی را تجربه کرده ام ! بی تردید ترساندن متفاوت از آگاه کردن است و ترساندن این مردم سزاوار نیست !

همه باید بدانیم که سد سازی در قلب جنگل ها یک نوع سرمایه گذاری غیر ضرور و دارای اثرات تخریبی است، اما سد سازی بالادست جنگل در محدوده مرتعی و یا پایین دست جنگل یعنی مرز مستثنیات یا شروع جلگه، سرمایه گذاری دارای صرفه اقتصادی است !

نقش جنگل ها در جذب نزولات جوی به قدری برجسته است که همه کارشناسان مرتبط با حفظ و ذخیره و تولید آب اذعان به این ظرفیت بالقوه و بالفعل می کنند ! چه زنگ خطری ! زنگ خطر برای ایران زمین،مازندران در مدار بی‌آبی/تصاویر

همانطور که توقف مطلق بهره برداری از جنگل ها امکان پذیر نیست و همه می دانند صرفا مصداق پاک کردن صورت مسئله است، به نحویکه اقدام یک جانبه و بر خلاف قانون دولت به موجب بند ف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در طرح های جنگلداری، مغایر با مبانی اقتصاد جنگل است و با سیاست های اقتصاد مقاومتی سازگار نیست و بر ملا کننده ناتوانی دولت در تأمین اعتبار لازم برای جنگل و تشدید کننده رکود اقتصادی در مناطق روستایی است، کوبیدن بر طبل کم آبی در شمال، مصداق دستمال گرفتن و گریه کردن با گرسنه یا تشنه در دیگر نواحی رویشی است ! کمی دقت کنید متوجه می شوید در جنگل های تحت اجرای طرح جنگلداری فعال، هیچ چشمه ای خشک گزارش نشده است، اما در جنگل های فاقد سابقه تهیه و اجرای طرح شاید بتوانید اثر خشکی چشمه را به تصویر بکشید !

وقت آن رسیده است که دولت اصرار بر اشتباهات مبتنی بر ایده و فاقد پژوهش را کنار بگذارند و مُرِّ قانون عمل کند ! تکلیف دولت کاهش نرخ بیکاری و رفع مشکل معیشتی مردم است. دولت باید فرار رو به جلو را کنار بگذارد. بی توجهی به توان بالفعل بهره برداری چهار میلیون مترمکعبی درختان شکسته افتاده در کف جنگل« بدون قطع درخت » هیچ نشانه ای از تدبیر در خود ندارد و امید به نتیجه چنین برنامه ای با عنوان نا متجانس تنفس، به حفظ جنگل نخواهید رسید !