تأثیر اَبَر دزدها و ابر دزدی ها بر فعالیت های اقتصادی کشور

خبر ابر دزدی در ایران و اَبَردزدی های مکرر در این دهه در هم آمیخت و اکنون در این هوای ابری و مه آلود مشخص نیست، مردم این کشور از کدام نوع دزدی باید بیشتر بنالند

 

 

تأثیر اَبَر دزدها و ابر دزدی ها بر فعالیت های اقتصادی کشور

خبر ابر دزدی در ایران و اَبَردزدی های مکرر در این دهه در هم آمیخت و اکنون در این هوای ابری و مه آلود مشخص نیست، مردم این کشور از کدام نوع دزدی باید بیشتر بنالند ! از اَبَر دزدهای بی نام نشان یا ابر دزدی موهوم در تشدید تهدید زیستی !

تردیدی نیست، این دو تهدید جدی بر علیه میراث انقلاب اعمال می شود و میراثداران را می آزارد ! اما اَبَر دزدهای دوست نما و خنجرکشان از خفا که حلقوم این ملت را از قفا می برند، خطرناکترند.

اما خبرهاییکه در این روزها با بیشترین ترند مواجه است، صرفا در رابطه با رکود اقتصادی  و تحریم ظالمانه و برجام نیست، بلکه مباحث مرتبط با خشکسالی و کم آبی نیز بهانه بر انگیختن احساسات مردم شد.

نکته ای که اصحاب قلم و اقتصاددانان کمتر به آن توجه کرده اند و شاید در رابطه با مسئله با اهمیت رکود اقتصادی باید به رمز گشایی در این زمینه اهمیت بیشتری داد، مسئله سرمایه و سرمایه گذاری است. اگر چه در این رمز گشایی هرگز نمی خواهیم رفتار متلاطم بازار سکه و ارز را در رابطه با خرید آنچنانی توجیه کنیم که سرمایه مرتبط را از کجا آورده و یا حتی آنها محق بدانیم، اما در عین حال می دانیم که سرمایه مرموز و شاید مصداق مفاسد اقتصادی با سرمایه گذاری در فعالیت های مجاز اقتصادی دو مبحث متفاوتند !

دولت مخاطب این اشاره از بحث نیست ! زیرا دولت از روی بام تعادل تدریجاً به حدی منفعلانه عقب رفته است که به طور مشخص ! از پشت بام افتاده یا عنقریبا می افتد، آگاهان جامعه و اقتصاددانان باید پاسخ دهند ؟

با وصف اینکه همه آگاهان جامعه بر مفاد ماده ۴۹ قانون اساسی وقوف دارند و طبعا مفاسد اقتصادی را می شناسند، باید بر روی این نکته نیز متمرکز شوند که ایجاد زمینه خروج سرمایه و یا فرار سرمایه و سرمایه دار به عنوان کارآفرین، رفتار ناپسند و بر خلاف مصالح ملی است و اگر حفظ منافع ملی مد نظر  آگاهان است، بدین ترتیب باید پاسخ دهند سرمایه دار کشور در چه بخشی « صنعت – گردشگری  کشاورزی ... » و در کجا « شهر –روستا- دریا و ساحل- کوه- جنگل- مرتع- بیابان- کویر» می تواند سرمایه گذاری کند ؟

اینک ضرورت دارد شخصیت های با ثبات رای و معتمد مردم و دولت با ملاحظه به پدیده های تهدید زیستی، بررسی کنند چرا تنش کم آبی در کشور موجب شد تا بهبود و ارتقاء مدیریت منابع آب، تحت مقابله با کم آبی فرافکنی شود و مقابله با تولید کنندگان دارای حقابه و یا پروانه بهره برداری مجاز در بخش های مختلف کشور به نفع مصرف کنندگان بی توجه به الگوی مصرف استارد در دستور کار قرار گیرد ! کم و بیش باید در رابطه با ارتقاء مدیریت منابع آب کشور، در صورتیکه اگر منابع آب شرب در نتیجه پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی محدود شده باشد، تولید آب غیر متعارف را خیلی جدی تر از افزایش استحصال و بهره برداری از ذخایر زیر زمینی در دستور کار قرار می دادند.

شاید این سؤال را نیز می توان مطرح کرد که چرا افکار عمومی مدعی به آگاهی کارشناسی، مقابله با کم آبی را از طریق اعمال محدودیت دنبال می کند و در هیچ جا دیده نشده است که بر روی هدر رفت منابع فاضلآب و آب غیر متعارف قابل استحصال متمرکز شود و منتقد مدیریت ضعیف در این فرایند بهره برداری گردد.

افکار عمومی به اشتباه به جای انتقاد از مدیریت ضعیف در بهره برداری دولتی، ناخواسته تن به اعمال محدودیت در بهره برداری داده است، از این رو همه آگاهان جامعه باید بدانند که این رفتار و یا نوع نگرش سبب تعارض و تضارب با سرمایه گذاری و کارافرینی و خاصا رکود و خمودی فعالان اقتصادی جامعه پویا می شود.

سخنی دیگر که اگر حتی به صورت سر فصل نیز به آن اشاره شود، فحوای بحث را گویاتر و رسانا تر می کند ! زیرا همه ما باید توجه کنیم، فعالان اقتصادی به دلایل مختلف به طور مشخص در دریایی مشوش و متلاطم باید فعالیت کنند و این شرایط در هیچیک از کشورهای جهان متداول نیست !

چه کسانی سبب ایجاد التهاب و تشویش و تلاطم در بستر فعالیت اقتصادی جامعه می شوند !

هر کسی که منتقد وضعیت سوء مدیریت تا ضعف مدیریت در بخش های مختلف کشور است، بداند کشور متأثر از تحریم و محدودیت به رکود اقتصادی رسیده است، شاید بعضی باور ندارند که خود تحریمی و اعمال محدودیت در بهره برداری، آب به آسیاب دشمن ریخته است، قطعا همه باید اکنون بخش با اهمیتی از دانایی و تدبیر را تعادل بدانند ! زیرا « نه منفعل شدن ساز و کار مفیدی است و نه فرار به جلو و خود تحریمی ! »

در این سال ها که تعادل در اتخاذ سیاست گوهر نایابی شده است و در بسیاری از مقابله ها و برخوردها با ضعف مدیریت و مفاسد اقتصادی، آنچه نصیب این مردم است، سلب آرامش سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای برون رفت از وضعیت رکود اقتصادی است.

نه از اَبَر دزدها بنالید، نه از ابر دزدی موهوم !

ضعف جدی دستگاه های اجرایی کشور این است که ضمن نا توانایی در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی دارای اقتصاد درونزا، ساز و کار استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی را ندارد و توان و سرمایه بخش غیر دولتی یا راکد و غیر مولد است و یا در مسیر بر خلاف منویات دولت جذب می شود.

از ایجاد التهاب و خود تحریمی و تشدید محدودیت بنالید !