ایده کاهش برداشت از جنگل های شمال

 در اجرای برنامه صیانت یک روند کاهش برداشت به مدیریت جنگل های شمال تحمیل شد. با تحمیل این روند به تدریج توان عملیاتی مجریان طرح های جنگلداری به تدریج کاهش یافت و در حالیکه  از دهه هفتاد سازمان به سمت افزایش دادن 


ایده کاهش برداشت از جنگل های شمال


در اجرای برنامه صیانت یک روند کاهش برداشت به مدیریت جنگل های شمال تحمیل شد. با تحمیل این روند به تدریج توان عملیاتی مجریان طرح های جنگلداری به تدریج کاهش یافت و در حالیکه  از دهه هفتاد سازمان به سمت افزایش دادن سطوح طرح های جنگلداری گام بر می داشت،  امکان پذیرش طرح های جدید یا الحاق سطوح حفاظتی به تدریج از دست رفت.

بررسی میدانی نشان می دهد تحمیل سیاست کاهش برداشت از یک سو سبب کاهش مساحت طرح های جنگلداری شد و از سوی دیگر در مرور زمان به عنوان یک آسیب جدی بر علیه مدیریت جنگل تبدیل گردید.  منتقدین کراراً بیان می کنند هدف از تهیه و اجرای طرح های جنگداری انگیزه های بهره برداری چوب  بوده و به همین دلیل سطوحی از جنگل که توان تولید کمتری داشته زیر پوشش طرح نرفته است!!!

راه پیش رو مدیریت پایدار جنگل است و در جرای مصوبه یک دوره انتقال لازم بود و گفتیم و در حال اجرا هست و تلاش کردیم و می کنیم که به اختلال منتهی نشود. اما از دیدگاه حامیان استراحت جنگل راه پیش رو در گذشته توقف اجرای طرح های جنگلداری بود. مقاومت ما در برابر  ایده استراحت جنگل سبب شد، دامنه وسیع مزیت های اجرای طرح جنگلداری تبیین و تصریح گردد. تا هدف اجرای طرح مدیریت بهینه و پایدار تلقی شود و بهره برداری هدف ثانویه معرفی شود

 استراحت جنگل در موضوع توقف بهره برداری با ملاحظه اینکه نمی توان از عملیات بهداشتی صرف نظر کرد و هرگز نباید عملیات پرورش جنگل را رها نمود، کلا منتفی شد و از سال 94 همه موافقین  استراحت جنگل به ادامه اجرای طرح با اعتبار دولتی و بدون بهره برداری چوب تغییر موضع داده اند و عبارت بهره برداری غیر تجاری را نیز برای اصلاح و پرورش جنگل بپذیرفتند.

مخالفان ایده استراحت جنگل کراراً می گفتند،  استراحت جنگل ایده است برنامه نیست و به بسیاری از ظرفیت ها توجه ندارد و فرصت ها را به تهدید تبدیل می کند و اگر در برخی سطوح ناشی از تبعات تصمیات نادرست، برخی مشکلات به وجود آمده است ، باید در اصلاح و تحول و توسعه مدیریت اقدام کرد و نباید با عبارت توقف بهره برداری مدیریت جنگل را متوقف کرد.

پس از بازدید جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم پارلمانی ریاست جمهوری و نظرات ایشان در رابطه با لزوم عملیات پرورشی و بهداشت جنگل و همینطور توسعه فعالیت اکوتوریسم و برنامه سازمان در نوسازی سطوح زراعت چوب در جلگه ، مشغول و مأمور بررسی جایگزینی امکان برداشت شدم و به استان گیلان به عنوان پایلوت اعلام کردم بررسی کند.

به نحوی می توان گفت برخی سوء مدیریت تحمیل شده در گذشته در جلگه سبب خسارت اقتصادی جدی غیر قابل جبران شد، اما در هر حال پتانسیل دخالت در سطوح جنگل دست کاشت جلگه و کوهستان که تأخیر در دخالت در این سطوح نیز واضح است، به شرح جدول زیر است و نشان از این دارد حتی تحت عملیات پرورشی می توان به امکان برداشت مصوب فعلی طرح ها رسید و قطعا عملیات بهداشتی ضروری نیز سبب برداشت یک حجم قابل توجه خواهد بود.

از این رو کاهش برداشت برای مدیریت جنگل یک ایده انحرافی است و نباید ادامه یابد و مدیریت جنگل باید در چارچوب بهره برداری غیر تجاری و سنتی و توانمندسازی جوامع محلی ، مدیریت جنگلداری مبتنی بر تهیه و اجرای طرح را توسعه دهد و از این طریق نیاز صنایع اولیه نیز تأمین می شود و نیازی به واردات چوب با پوست نیست

امکان برداشت مصوب طرح های جاری گیلان در حدود 90000 مترمکعب است. با توجه به میانگین برداشت  5  متر مکعب در هرهکتار، سطوح قابل کار 18000 هکتار خواهد شد، اما با دخالت در سطوح دست کاشت زراعت چوب در جلگه، امکان برداشت 100 تا 150 متر مکعب موجودی می توان سالانه در هر600 هکتار به حجم امکان برداشت مصوب فعلی طرح ها دست یافت و تا 12 سال در سطوح دست کاشت کار زراعی را انجام داد و در سطوح نیاز به عملیات پرورشی دست کاشت که در 8712 هکتار گزارش شده، با برداشت20 درصد از حجم سرپا ( 20 مترمکعب) سالانه با دخالت در هزار هکتار 20.000 مترمکعب برداشت نمود.بدین ترتیب بدون احتساب عملیات بهداشتی که قطعاً از 50 هزار متر مکعب کمتر نخواهد بود در استان گیلان به برداشت بیش از 150.000 مترمکعب دست یافت. این میزان برداشت هر چند در حدود دوبرابری امکان برداشت فعلی جنگل های گیلان است، اما اگر دامنه بهره برداری غیر تجاری را توسعه دهیم و با توانمند سازی جوامع محلی پیوند بزنیم و با تکیه بر تولید داخلی به حل مسئله جایگزینی سوخت بپردازیم یک حجم مناسب قابل استحصال دیگری به میزان 43.8 متر مکعب به ازای هر خانوار جنگل نشین خواهیم داشت.

در چارچوب اقتصاد مقاومتی استحصال محصول از جنگل بدون ایجاد خسارت امکان پذیر است. باید برای تحرک اقتصادی در فعالیت های دارای اقتصاد درون زا اقدام عاجل کرد.

 آیا می توان به ایده کاهش برداشت با توجه به این دخالت های ضروری و اجتناب ناپذیر، که ترک آن موجب خسارت جدی اقتصادی جبران ناپذیر و تهدید جدی به حفاظت کمی کیفی جنگل می شود اعتبار اجرایی داد و آن را به نفع صیانت از جنگل تلقی نمود!!!!