شایدخون شهدای محیط طبیعی کمک کند!

 

 

اینکه گفته شده مجلس نمی تواند کار خاصی بکند در موضوع دفاع شخصی منطقی است. مجلس برای محیط بانان کار خاصی نمی تواند انجام دهد!  اما مجلس یازدهم باید برای ارتقاء ضریب حفاظتی عرصه و اعیان منابع طبیعی و محافظان جان بر کفش کاری بکند و کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی با ترکیب جدید

 


شاید خون شهدای محیط طبیعی کمک کند!


اینکه گفته شده مجلس نمی تواند کار خاصی بکند در موضوع دفاع شخصی منطقی است. مجلس برای محیط بانان کار خاصی نمی تواند انجام دهد!  اما مجلس یازدهم باید برای ارتقاء ضریب حفاظتی عرصه و اعیان منابع طبیعی و محافظان جان بر کفش کاری بکند و کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی با ترکیب جدید باید این اثر خدمتی را در کارنامه 4 ساله مجلس یازدهم به یادگار بگذارد.

در فاصله زمانی کمتر یک ماه 4 شهید به خیل شهدایی پیوستند، که همه تلاش آنها معطوف به ایجاد شرایط محیط مناسب برای ادامه زندگی نسل بشری بود و در مقابل این مظلومان عده ای سلاخ و خونخوار شکمباره که ولع آنها سیری ندارند، به جان مواهب طبیعی می افتند.

کارکنان مختلف دولت همه خادم هستند، اما در بین همه مستخدمان  دولت خدمت جنگلبانان و محیط بانان از نوع دیگری است و سختی شرایط کار و محرومیت از محیط مناسب کار و دوری و بعد مسیر خدمت و خانه ! همه مستخدمین دولت محیط کار سختشان شاید در یک روستای دور افتاده نوشته شود مانند معلم در مدرسه و بهورز در خانه بهداشت و... اما جنگلبانان و محیط بانان محیط کارشان از انتهای حد حریم همان آبادی ها به سمت عمق منابع طبیعی با ارزش نوشته شده و باید از عناصر زنده تجدیدپذیر و عرصه آنها مراقبت و حفاظت و صیانت کنند و جانی حفظ کنند و جانی ببخشند، تا بدینگونه استمرار حیات در بستر حیات معنی شود !  

باز سازی صحنه قتل قاتلان جنگلبانان و محیط بانان نشان می دهد، عقل و فهم آنها حتی از حیات وحش پایین تر است و اگر به قاتلان بگویند مانند حیوان وحشی !!! به وحوش جسارت می شود.  ایا کاری سخت از این نوع کار وجود دارد و این نوع کارها پاداش خاص نمی خواهد !!!

جنگلبانان و محیط بانان نیروهای هستند که لحاف آسمان و تشک زمین را کرارا تجربه کردند. ولی با این همه تلاش برای حفظ جان جانداران گیتی، سال ها بی لباس بودند و اکنون که ملبس به لباس مقدسی شدند، متاسفانه تا کنون لباسشان با وصف جانفشانی های عیان به کفنشان تعریف نشد.

هیچیک از مراجع و محاکم و مقامات واقعاً نمی توانند در مورد موضوع دفاع از خود شرایط بهتری فراهم کنند، در این مورد یک انگیزه معنوی ناشی از درک ارزش خدمتی وجود دارد و طیف وسیعی از آحاد جامعه به نکته عنایت دارند و غلظت خون این شهیدان توانایی پرچمداری ایجاد می کند و بستر حیات از محافظان جان فشان خالی نخواهد ماند، اما مجلس می تواند برای حفظ انگیزه های مادی محیط بانان و جنگلبانان، با ضرایبی تحت عنوان سختی کار و دیگر فوق العاده های درخوست شده موافقت کند. این خدمت از مجلس و نمایندگان کمترین انتظار به برقراری امنیت و استمرار حیات است و با وصف برملا شدن حقوق چند میلیونی برخی مقامات امکان پذیر است. !