وارونگی در اقتصاد ملی

 رفتارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته و صنعتی در مقایسه با کشورهای رو به توسعه بسیار متفاوت است. آنها به انحاء مختلف سعی در نگهداری بازار عرضه کالاهای صنعتی و حتی کشاورزی خود دارند و گاهی از طریق دامپینگ و گاهی در رابطه با تولید یک کالای استراتژیک حمله

 

وارونگی در اقتصاد ملی


رفتارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته و صنعتی در مقایسه با کشورهای رو به توسعه بسیار متفاوت است. آنها به انحاء مختلف سعی در نگهداری بازار عرضه کالاهای صنعتی و حتی کشاورزی خود دارند و گاهی از طریق دامپینگ و گاهی در رابطه با تولید یک کالای استراتژیک حمله با بیولوژیکی و توسعه آفات و امراض، سعی در غیر اقتصادی کردن تولید و خارج کردن تولیدکنندگان از ریل تولید دارند، تا به جرگه مصرف کنندگانی وابسته به آنها به پیوندند.

آنها کشوری صنعتی هستند و تکنولوژی تولید را در اختیار دارند و در این ارتباط در بخش کشاورزی نیز تحول ایجاد کرده اند و با استفاده از انواع ماشین آلات کشاورزی ارزان قیمت، توانسته اند کشاورزی خود را  صنعتی کنند و بهبود عملکرد در واحد سطح را ارتقا دهند.

 ما با آنها در کدامیک از عوامل تولید وجه همسان و قابل مقایسه داریم، که رفتار اقتصادی صنعتی شدن را دنبال و اجرا می کنیم. مدت قریب به پنجاه سال در مورد صنعت خودرو از اقتصاد ملی هزینه کردیم. آیا اشتغال آنها به اشتغال پایدار تبدیل شده است و یا پس از بازنشستگی هر یک از صاحبان شغل به شغل ابا اجدادی خودشان برگشتند.

آیا اشتغال در بخش معدن پایدار بود و پس از بازنشستگی صاحبان مشاغل معدنی به مشاغل اولیه آبا اجدادی خود بر نگشتند.

چرا در اقتصادی ملی با دمیدن از ته شیپور رفتار می کنیم. حتی کشورهای صنعتی به کشاورزان خود یارانه سنگین می پردازند و ما با وصف اینکه می توانیم با اقتصاد خرد برای بخش کشاورزی و زیر بخش های مختلف با کمترین حد حمایت مالی یارانه بنویسیم، به انحاء مختلف دریغ می کنیم.

سال های متمادی همه می بینند شیپور از ته دمیده می شود و صدایی از شیپور بلند نمی شود و همه مراجع اقتصادی می دانند صنایع قابل رقابت با بازار جهانی ندارند و می دانند با هدف ارزآوری برای یک یا چند محصول کشاورزی فرصت ایجاد کرده و همان فرصت را با تولید غیر استاندارد از دست داده و می دهند

اگر از سر آن شیپور می دمیم قطعاً صدایی داشت و محصولاتی مانند پسته و زعفران و خاویار و فرش و صنایع دستی ما، روزگار خیلی بهتری می داشت و حداقل یک کشور ثالث فقط از طریق بسته بندی با محصول ما به نام خودش برند تجاری نمی ساخت !   

چرا با وجود 8700 گونه گیاهی در اقصی نقاط کشور قادر به گرفتن بازار گیاهان دارویی به اندازه سهم جهانی خودمان نیستیم !  رفع موانع تولید چرا به موازی کاری دامن می زند. منشأ مداخله موازی و ساختاری بخشی نگری است و نگاه حفظ منافع ملی را دنبال نمی کند، چرا ارابه اقتصاد ملی را در خلاف جهت سیاست های کلان کشور می چرخانیم.

میلیاردها تومان برای حمایت از صنعت خودروسازی اختصاص می دهیم، اما برای تجهیز صندوق توسعه سرمایه گذاری بخش منابع طبیعی فروش اموال را مقرر می کنیم و 5 سال فرصت را برای توسعه سرمایه گذاری می سوزانیم.

می دانیم 80  درصد از گستره ملی را منابع طبیعی تشکیل می دهد و می دانیم واگذاری زمین بر اساس دستورالعمل به بهانه های مختلف، زمینخواری و تهدید زیستی می آورد و می دانیم که آنچه را در چارچوب مقررات قانون حفاظت و بهره برداری واگذار شد، هنوز در ید مدیریت منابع طبیعی است. چرار برای آزاد سازی ظرفیت های منابع طبیعی تشکیلات موازی را تقویت می کنیم !

بخش کشاورزی با گسترش مساحت شهری بی ضابطه، بهترین زمین های حاصلخیز آبی خودش را از دست داده است، اکنون دنبال اراضی شیبدار دیم می گردد !!!

به امید روزی که در ایستگاه تدبیر برخی از مقامات را ملاقات کنیم و از وارونگی در اقتصاد ملی گفتگو کنیم و بگوییم ما در جنگل ...  از طرح جنگلداری...  38 سال کار علمی عملی جنگلداری را انجام دادیم آیا اینجا خراب شد که شما نظریه تنفس بهره برداری جنگل را بر ادامه اجرای طرح ترجیح داده اید و مدیریت جنگلداری را در دوره رکود اقتصادی به پرتگاه سقوط سوق داده اید ؟

بهره برداری ناچیز و بسیار اندک از منابع تجدید پذیر جنگلی را که برای مصرف تولیدات داخلی مورد نیاز است و حتی جایگزین مناسب ندارد، به تنفس بهره برداری سوق دهیم و از محل خام فرو شی نفت که در این دوره رکود به ثمن بخس فروخته می شود، اعتبار پیش بینی و برای نگهداری این منابع جنگلی اختصاص دهیم ! با وصف اینکه می دانیم در سطوح طرح های جنگلداری کاهش کمی کیفی جنگل نداشتیم !!!

دیر نیست همه ما در ایستگاه تدبیر همه را می بینیم !!! می توانستند به جامعه امید بدهند !  ندادند !!!