بلایی خانمان سوز در انتظار جنگل مانند هزینه میلیاردی نگهداری ایستگاه های پایش هوا

 طرح های موضوع ماده 3 اساسا باید دارای تراز مالی و ضریب پایه بهره مالکانه باشند و مدیریت اجرای طرح واگذار گردد و این طرح ها برنامه محور و دارای اقتصاد درونزا هستند و نیازی به اعتبار دولتی ندارند. بر عکس طرح های پول محور نیز در خارج از شمال وجود دارند که مجموعاً با طرح های مرتعداری مشکلات مدیریتی خاص به خود دارند. تمرکز بر طرح پایش کیفی هوای کلانشهر ها مصداق سوء مدیریت طرح های اعتبار محور جای تأمل دارد و باید بحث کرد!!!!

 

 

بلایی خانمان سوز در انتظار جنگل مانند هزینه میلیاردی نگهداری ایستگاه های پایش هوا


مدعیان دلسوز جنگل و جزم اندیش این مطلب را بخوانند و تأمل کنند، پیشنهادشان در مورد ایده استراحت جنگل و توقف بهره برداری خانمانسوز است.


از 188 ایستگاه پایش کیفی هوا در کشور 41 ایستگاه مجهز به سیستم آنالایزر ترکیبات آلی فرار هستند


متن کامل این خبر را در هزینه میلیاردی نگهداری ایستگاه های پایش هوا بخوانید

« انصاری مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست  با تاکید مجدد بر هزینه سنگین نگهداری این دستگاه ها گفت: اکنون تمام این 41 دستگاه فعال نیستند گاهی مثلا سه ماه فعال است و دوباره متوقف می شود، البته به کلان شهرها اعلام کردیم سعی کنند این سیستم را راه اندازی کنند تا اطلاعات به طور مداوم داشته باشیم اما اولویت کنونی ما اندازه گیری و پایش ذرات معلق کمتر از 2.5 و 10 میکرون است که تلاش می کنیم این پارامترها غیر فعال نشوند.

وی گفت: حداقل اعتباری که برای هر ایستگاه پایش کیفی هوا نیاز داریم 40 میلیون تومان در سال است در حالی که رقمی که اکنون اختصاص داده ایم 15 میلیون تومان است و با توجه به اینکه اولویت ما ذرات معلق هستند تلاش می کنیم آنالایزرهای این ذرات فعال بمانند. »

در کجا و در کدام دستگاه اجرایی تا کنون یک سامانة مدیریت سیستمیک دارای اقتصاد درونزا با اعتبارات دولتی دیدید و سراغ دارید، که به ما آدرس می دهید با اعتبارات دولتی طرح های جنگلداری را مدیریت کنیم ! مدعیان دلسوز جنگل خودتان  درحوزه مأموریتتان خانه خراب داشتید و از تجربه استفاده نمی کنید و با نظریه پردازی فاقد منطق کاری، در دوران تحریم و رکود اقتصادی، پیشنهاد استراحت جنگل و توقف بهره برداری می دهید. مکرر می گوئید دولت اعتبار مورد نیاز را تأمین کند.

در پایتخت کشور برای 41 ایستگاه نمی توانید اعتبارات مورد نیاز را تأمین کنید و می گوئید تمام این 41 دستگاه فعال نیستند گاهی مثلا سه ماه فعال است و دوباره متوقف می شود.
 

 البته به کلان شهرها اعلام کردند تا سعی کنند گنج بکنند و این سیستم را راه اندازی کنند.!!!!
 

کراراً گفتم معاون امور جنگل می تواند به پیشنهاد مدیر کل استان و تأیید مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره برداری در روز اول فروردین دستور مالی چند میلیاردی برای مدیریت اجرای طرح صادر کند و نیازی به تبادل موافقتنامه و سایر مقدمات وصول اعتبار ندارد.

آنهایی که لالایی بلدند و می توانند از ارزش های کالا و خدمات اکوسیستمی منابع مالی اعتباری جنگل را وصول کنند اول بروند منابع مالی اقتصادی طرح پایش کیفی هوای در کلان شهرها را تأمین کنند . آنها که می توانستند با هواپیما با تلطیف هوا آب به آسمان تهران بپاشند آنها تجربه همه کارهای اجرایی کشور را دارند بروند پایش کیفی هوا انجام دهند، تا ما یاد بگیریم.

برای ادامه انجام مأموریت پایش کیفی هوا دنبال بهانه نباشند، گفتند که می توانند !!! حالا مردانه بگویند نمی توانند !!!


سرنوشت استراحت جنگل و ادامه اجرای طرح با اعتبارات دولتی همین است که در طرح پایش کیفی هوا تجربه می شود. نتیجه اجرای طرح های اعتبار محور همین است. طرح باید برنامه محور و دارای اقتصاد درونزا باشد. اگر دل دوستان محیط زیستی ما به حال جنگل می سوزد، بهتر است در مدیریت جنگل مداخله نکنند. راه جنگل از راه صنعت چوب جداست. مدیریت جنگل هیچ بدهی به بخش صنعت چوب ندارد.