شمه ای از خود زنی کارکنان سازمان

ارش مزبانی در اعتماد می گویند؛ ""ما در ۱۰۰ سال گذشته چنين آتش‌ سوزي‌هايي در زاگرس نداشته‌ايم"". ایشان

 شمه ای از خود زنی کارکنان سازمان

 

 

ارش مزبانی در اعتماد می گویند؛ ""ما در ۱۰۰ سال گذشته چنين آتش‌ سوزي‌هايي در زاگرس نداشته‌ايم"". ایشان از کدام اسناد آرشیوی سازمان استفاده کرده اند که این چنین می گویند که؛  ""اگر هم داشته‌ايم در كمترين زمان ممكن توسط عشاير جنگل‌نشين مهار مي‌شد"". مستندات ایشان چیست ؟

سازمان جنگل ها برای حفظ و حمایت با ارزش ترین پوشش های گیاهی در حدود ۳۰ میلیون هکتار مراتع ییلاقی و ۱۴ میلیون هکتار پوشش جنگلی در خارج از شمال کشور حداکثر ۲۵۰۰ نیروی انسانی دارد که غالبا شرکتی و قراردادی هستند. با این وصف چگونه چنان اطلاعاتی می تواند قابل اعتنا و درخور توجه برای بازگویی و نشر جهت ارتقاء اطلاعات افکار عمومی باشد. نشر این موارد گفته شده بیشتر به تشویش اذهان عمومی و انفعال سازمانی منجر می شود نه بهبود مدیریت برای حفظ و حمایت پوشش های گیاهی در منابع جنگلی و مرتعی !

ایشان می گویند؛ ""وقوع آتش‌سوزي‌ها در زاگرس به ما هشدار مي‌دهد كه جنگل‌هاي اين منطقه به مرحله كليماكس يا پيري نزديك مي‌شوند و حجم توده‌هاي خشك و خشكه‌دارهاي داخل جنگل در حال حاضر به حدي زياد است كه تاييد مي‌كند جنگل در حال از بين رفتن است. ""

من متعجبم که ایشان کلیماس را به پیری و زوال تعبیر کرده اند در حالیکه کلیماکس اوج و حد نرمال تا غایی «یعنی کعبه ی آمال و آرزوهای جنگلبانان در حفظ و حمایت » از حیث کمی کیفی توده های طبیعی و نتیجه توسعه مدیریت منابع است

یقینا افکارعمومی با نشر همین نوع اطلاعات از پایه نادرست در شبکه اجتماعی، کلا سر در گم می شود و شاید حتی فکر کند متولی حفظ و حمایت از پوشش های گیاهی، دست روی دست گذاشته و هیچ کاری نمی کند !

یا بدینگونه غیر واقع می گویند هیچگونه آموزشی برای پرسنل منابع طبیعی داده نمی شود !.

قطعا کسانیکه به جای کار کردن و تولید خدمت، به حرف زدن و مغلطه کردن اهتمام دارند! هرگز نمی توانند هیچ دردی از دردهای حفظ و حمایت از پوشش های گیاهی کشور را درمان کنند، آنها تا قبل از طی دوره آموزش بدو خدمت، باید از تصدی هر گونه سمتی کنار گذاشته شوند و آموزش ببینند ! مشخص نیست چگونه کسی که اذعان می کند سازمان به او آموزش اطفای حریق نداده است در مورد حریق جنگل ها و مراتع و حتی سوابق حوادث و وقایع حریق و چگونگی عملیات اطفاء حریق صحبت می کند.

ارتقاء کارکنان به آموزش ضمن خدمت وابسته است. آموزش و بازآموزی امور مختلف در سازمان تعطیل پذیر نیست ! سازمان یک دفتر آموزش و دو مجتمع آموزشی در کلاک کرج و کلارآباد مازندران را تحت مدیریت دارد و هر کارمندی موظف به تکمیل پرونده آموزشی خود می باشد.

اگر یک کارمند مبتدی حرف نزند کسی نمی گوید که او خدای ناکرده لال است ! به نظرم خادم ساکت برای منابع طبیعی بسیار بهتر از سخنگویی است که نمی داند چه می گوید و گفته هایش چه تبعاتی در مدیریت منابع دارد و به تحقق اهداف سازمانی تا چه حدی کمکی می کند ! بنابراین تقاضا می کنم این قدر گاف ندهید و سازمان را در شبکه اجتماعی و در بین افکار عمومی تضعیف نکنید.