ممنوعیت کشت برنج در برخی استان ها نافی حقوق زارعین است.

پایه عدالت محوری رعایت حقوق فردی و اجتماعی است. در هیچیک از قوانین جاری کشور تضییع حق تجویز نشده است

 

 

ممنوعیت کشت برنج در برخی استان ها نافی حقوق زارعین است.

پایه عدالت محوری رعایت حقوق فردی و اجتماعی است. در هیچیک از قوانین جاری کشور تضییع حق تجویز نشده است، بنابراین زارعین را نمی توان در حقابه و حق زارعانه و حق مالکیت مسلوب المنفعه کرد.

مصوبه شورایعالی آب در مورد ممنوعیت کاشت برنج بر خلاف قانون جاری کشور – بر خلاف کشاورزی دانش بنیان – بر خلاف الگوی کشت – بر خلاف کشاورزی اقتصادی است و مصوبه ی سنتی این شورا، سنتی تر از نظام بهره برداری سنتی آب و خاک کشور است. 

خوب یا بد ! مردم همیشه جلوتر از دستگاه های اجرایی به سمت تغییر و تحول و تحرک اقتصادی رفتند. تردید «خوب یا بد» به این دلیل مقدم بر این عبارت آمده است که افراد به هر حال بر حسب سلیقه یا دانش خود اقدام کرده اند، نه بر حسب برنامه مبتنی بر ضوابط آمایش سرزمین !

- در بین قوانین جاری کشور فقط قانون افزایش بهره وری به ترجیح نوع کاشت مقرره مختلف دارد. بنابراین در صدر هدفگذاری ها باید افزایش بهره وری از عوامل تولید بنشیند

- اینکه در چه استانی چه نوع کشتی را انجام ندهند، خیلی غیر علمی است، زیرا کشاورزی سنتی در شرقی و کویری ترین استان در قصره قند و نیک شهر و ... سابقه کشت برنج دارد. کشاورزی دانش بنیان ممکن است ولو محدود سطوحی از اراضی را برای ادامه کاشت مجاز بداند. در اینجا ذکر چند نکته ضروری است.

أول اینکه باید بدانیم همه طرح ها و پروژه های باید تقاضا محور شوند و جامعه هدف باید پذیرای آن باشد،

دوم اینکه نسخه های بالادستی در هر زمینه ای از فعالیت جامعه انسانی همیشه غیر عملی بوده اند و عمدتا به دلیل که هیچگاه تصمیم گیران در مراحل سنی و سابقه کار دولتی عامل نبوده اند.

- در بین کشت های مرسوم در همه استان ها، فقط سطوح محدودی ممکن است مبتنی بر الگوی کشت تشخیص داده شوند چرا به جای امر و نهی - قهر و غلبه، امور فرعی را بر امور اصلی مقدم می دارند ؟ اگر کشاورزی دانش بنیان و تابع الگوی کشت شود، چه لزومی به هرز بردن انرژی مدیریت - نظارت - اجرا - در استفاده از عوامل تولید در راستای ایجاد امنیت غذایی کشور است که صرف آن، بی تردید فاقد سینرژی در جامعه هدف است و صد البته موجب افزایش اصطکاک بین متولی و زارع شده و امر هدایت و پشتیبانی در امور کلاً فراموش می شود.

- در حالیکه فعالیت های معمول و مرسوم در کشاورزی سنتی ایران، معیشت محور هستند و هیچگاه اقتصاد محور نبوده اند و متولی بخش کشاورزی هیچگاه نتوانسته از جنبه اقتصادی نقش حمایتی خود را برای زارعیان تبیین کند، چگونه زارعین مجری چنین مقررات و ضوابط دست و پا گیر شوند.

متولی امنیت غذایی کشور مستأصل است. دلایل استیصال بسیار واضح است محور کشاورزی ایران معیشتی است و انسان هر جاییکه ساکن بود به بوم زادگاه خود وابسته شد و این شیوه معیشت جمعیت ۵ میلیون خانواری بخش کشاورزی و دامپروری و شیلات و منابع طبیعی کشور است، متولی از این حیث سنتی است که مدیریت رتین و عادت گذشته و بجا مانده از دو وزارت اصلاحات ارضی و تعاون و توسعه روستایی دارد و نتوانسته کشاورزی را دانش بنیان کند و اقتصاد را در کشاورزی به عنوان محور قرار دهد و بر حسب الگوی کشت بکارد و بداند چه محصولی را در حد خود کفایی می تواند تولید کند و چه محصولی را مازاد بر نیاز داخلی می تواند تولید کند و  باید برای صادرات آن برنامه مشخص داشته باشد و همچنین چه محصولی را نمی تواند تولید کند و تا چه میزانی به چه نوع محصولی نیاز دارد تا در مورد واردات آن تصمیم بگیرد.

به جز کشت سنتی و معمول و مرسوم، هیچ اقدام مستمری در بخش کشاورزی دیده نمی شود، چون متولی بخش کشاورزی هیچ برنامه عملیاتی برای کشت هیچ نوع محصولی ندارد،

مسئله بحران گوسفند را در نظر بگیرید

متهم اصلی بحران گوسفند کیست ! قاچاق یا رانت یا فقدان برنامه عملیاتی امنیت غذایی !

کافی است که تصویر چند ساله از اخبار قاچاق کالا «به جز قاچاق مواد مخدر و... »و مبادلات مرزیِ از آن سوی مرز به این سوی مرز برای خود بسازید و پیش روی خود بگذارید و تجسمی از وضعیت و شرایط داشته باشید !

آنگاه که قادر به برقراری فعالیت های مجاز در تبادل و تجارت نشدید، قاچاق کالا را با عناوین کارت پیله وری – کارت مرزنشینی – بازارچه مرزی - کوله بری و... مجاز کرده و مشروعیت بخشیدید.

بنابراین باید اثر بخشی برنامه های تحت اجرای فقر زدایی مناطق مرزی را دید که تا چه حدی به رفع جامعه هدف اهمیت داده اید.

ارزیابی عملکرد می گوید؛ علاوه بر نمایان بودن آثار فقر در مناطق مرزی، تمام اهتمام خود را صرف غیر مجاز کردنِ، مجاری مجاز در بهره برداری کرده اید و به جای نظارت حرفه ای از مبارزه غیر موثر و ناکارآمد با قاچاق کالا حرف می زنید !

ساکن منطقه یک پایتخت و شاغل در راس نهادهای تصمیم سازی و تصمیم گیری بخش تقنینی اجرایی- قضایی ! مسیرت بر خلاف سیاست های کلی نظام است. اخلاق درویشی پیشه کن ! ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی -  کاین ره که تو می روی به ترکستان است !