انطباق قانون استراحت جنگل با سیاست های کلی نظام در مورد منابع طبیعی

آنگاه که پیوست های لایحه بودجه ۹۸ را بخوانید و بر ردیف هزینه های مجمع تشخیص مصلحت نظام تأمل کنید متوجه می شوید،

 

 

انطباق قانون استراحت جنگل با سیاست های کلی نظام در مورد منابع طبیعی

 

آنگاه که پیوست های لایحه بودجه ۹۸ را بخوانید و بر ردیف هزینه های مجمع تشخیص مصلحت نظام تأمل کنید متوجه می شوید، تا چه حدی برای هر یک از سیاست های کلی نظام هزینه شده و می شود و چقدر وقت و شأنیت مقامات، صرف تنظیم و تصویب هر یک از آنها شد. اما هیچ تأثیری از حیث برنامه و بوجه ریزی ندارد !

تأسف می خورید که بدانید فرایند قانون موسوم به استراحت جنگل، بدون ملاحظه به فرازهای « ایجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي» و « مهار عوامل ناپايداري اين منابع » تصویب شد و در واقع مجلس به نحوی آن سیاست ها را بالبداهه و زودتر از جنگل استراحت داد.

نمی دانم کسانیکه به بند ف ماده ۳۹ قانون برنامه پنجساله ششم رای دادند، تا چه حدی به تحقق هدفگذاری های افق ۱۴۰۴ اهمیت می دهند ؟ چه کسی اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي مندرج در سیاست کلی نظام را برای آنها، استراحت جنگل غیر قابل تحقق معنا کرد ؟

فرصت کاشت پاییزه نهال در عملیات توسعه جنگل های هیرکانی در دو سال پی در پی به دلیل عدم تصویب اعتبار از دست رفت و کشت بهاره نهال نیز به دلیل عدم وجود اعتبار انجام نشد ! آیا کسی از وکلای محترم مجلس انطباقی بین این بند از قانون، با احکام بالادستی و  این دو را با الزامات عملیات احیای منابع طبیعی مراعا و منطبق می بیند ؟

با تعطیلی طرح ها و عدم پرداخت به موقع حقوق نگهبانان و قرقبانان، بلبشویی از آفرود - جنگل گردی و تبلیغات بومگردی و... به وجود آمد که هیچ درآمدی برای جنگل ندارد و فقط جنگل را به حیات خلوت تبدیل نمود و سبب مطول شدن لیست آیتم های عوامل ناپایدار جنگل گردید ! آیا حامیان استراحت جنگل که برای تصویبش سینه چاک می زدند، این فراز از سیاست کلی نظام در مورد منابع طبیعی«مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آن » را در مفاد این قانون استنباط می کنند ؟

شرم آور نیست که خمیر این قانون تا این حد در دولت بی مایه شود که در همان سال های اولیه از تنور اجرا، به جای نان به جنگل دوستان، فتیری که گاه شور است و گاه بی نمک تحویل بدهند ؟

شرم آور نیست در حالیکه ایده تنفس جنگل هیچ نتیجه پژوهشی نداشت، دولت و مجلس در حال تحریم که باید به گسترش تحقيقات كاربردي اهمیت می داد، بر خلاف سیاست های کلی نظام و صرفا بر حسب اظهارات چند نفر پوپولیست، ایده استراحت را به تصویب بند ف ماده ۳۹ موسوم به استراحت جنگل منتهی کرد.

آیا کمی تآمل بر اظهارات آنها لازم نبود ؟ تا حرف دیگران را هم بشنوند، یا نسبت درصد پوشش جنگلی قاره سبز را با نسبت پوشش جنگلی سه استان شمالی مقایسه کنند ؟ یا نسبت حجم بهره برداری از قاره سبز را با ۵۰۰ هزار مترمکعب بهره برداری در طرح های جنگلداری مقایسه کنند !

واقعا چگونه بدون بررسی و تطابق با سیاست های کلی نظام و نتایج پژوهش و تحقیقات و بر خلاف نظرات اجماعی کارشناسان شاغل و بازنشسته و اساتید محترم دانشگاه اعم از شاغل و بازنشسته، صرفا به استناد خواسته چند نفر محدود به اینجور قوانین رای مثبت داد اند ؟ آیا واقعا سیاست های اقتصاد مقاومتی مد نظرشان بود ؟ آیا  از محدودیت واردات و تحریم ظالمانه بی اطلاع بودند ؟

آیا نباید فکر می کردند در حالیکه سیاستمداران شخیص جهانی برای تولیدات صنایع آلاینده کشور خود تب محیط زیستی ندارند، چگونه برای حفاظت از محیط زیست دیگر کشورها نظیر ایران، با عناوین میراث فرهنگی و... از طریق صندوق جف و.. نسخه کمک و اعانه می نویسند ؟ و کسانی مأمور به به و چه چه می شوند و آب از لب و لوچه آنها می ریزد، چرا نمی خواهند بفهمند این نسخه ها در مقایسه با تخریب بنیان های اقتصادی به پشیزی نمی ارزد !

مجلس و دولت محترم مأمور به اصلاح ساختار بودجه ریزی ! وزیر و ريیس محترم سازمان جنگل های به استراحت رفته و فارغ شده از مسئولیت های حسن اجرای سیاست های کلی نظام !

از خودتان و متولی معزز جنگل جناب وزیر بپرسید ! وقتی در اقتصاد ملی نمی توان هیچ نقش درآمدی از جنگل ها یافت ! شعار منابع طبیعی سرمایه ملی ! یعنی چه ؟ 

لطفا یک بار دیگر با تأمل دو پاراگراف زیر را بخوانید ! شاید به سیاست کلی نظام و سیاست جنگل مقید شوید.

منابع طبیعی برای حفاظت و احیا و توسعه نیاز به اعتبار دولتی ندارد ! و می تواند به محض استقرار این نوع مدیریت دانش بنیان، بدون نیاز به اعتبار دولتی تا سی هزار فرصت اشتغال برای دانش آموختگان تعریف کند.

منابع طبیعی با اقتصاد درونزا قابل مدیریت شدن است، اصلاح نظام بهره برداری یعنی ساماندهی بهره برداران در بهره برداری از یک محصول به بهره برداری از چند محصول و بهینه کردن بهره برداری و جهت دهی بهره برداری موجود به سمت افزایش بهره وری، برای دستیابی به کاهش بهره برداری تا حد توان اکولوژیک، در هر یک از منابع طبیعی تجدید پذیر !