بخشی از علل تلاطم امنیت غذایی در بازار داخلی

مقامات کشور کمی تآمل کنند !

 

 

بخشی از علل تلاطم امنیت غذایی در بازار داخلی

مقامات کشور کمی تآمل کنند !

مدیریت محتاج تغییر و تحول جدی است. لطفا به اصلاح ساختاری بودجه ریزی اکتفا نکنید.

چگونه این ملت با این همه ظرفیت و موهبت های طبیعی و خدادادی مرتعی و سرمایه انسانی شایسته و جانفشانی در مرزبانی و این همه ادعا در اعمال قرنطینه و عملیات گمرکی، گوسفندان از کشور پر می کشند و ملت شایسته، نیازمند به واردات دام زنده با هواپیما می شود تا هر هفته ۵۰ هزار راس دام وارد کند، در حالیکه فقط در بندر شهید رجایی، بیش از ۱۴ برابر این میزان ، یعنی ۱۴۰۰۰ تن گوشت آماده انجام تشریفات گمرکی است ! 

 

می گویند بیش از ۳۰۰۰ هزار قایق در انتقال قاچاق گوسفند نقش داشتند، یعنی ۶۰۰۰ نفر فرصت شغلی مجاز از دست داده کشور، به سمت مشاغل پر خطرتری رفته اند. درک آسیب اجتماعی و رفع آن با اهمیت تر است.

چگونه افراد فقیر با سوداگران و قاچاقچیان همکاری می کنند اما نتیجه عدم همکاری آنها با دولت، پشت کردن به به ملت و منافع ملی می شود ! کسانیکه با توسعه ناحیه مکران به هر شکلش مخالفت کردند، با مدیریت ناصحیح خود قادر به ایجاد تحرک و رونق در راستای توسعه و ساماندهی معیشتی نبودند.

تولید کنندگان حتی در سال حمایت از کالای ایرانی حمایت نمی شوند و دلالان ارجح ترند. خارشتر گیاهی است که به طور طبیعی در چند ناحیه رویشی رشد می کند و سوروف از خانواده ارزن در ناحیه رویشی هیرکانی در مزارع برنج، نمونه هایی از علف های هرز مزارع می شوند و سوم دفع می گیرند و در خوشبینانه ترین حالت در کشاورزی سنتی، یا در وضعیت آیش و یا در وضعیت رها شده مسبب تحمیل هزینه فزاینده به مدیریت زراعی در اراضی زراعی همجوار می شوند.

در خوشبینانه ترین شرایط تحمیلی ناشی از پدیده شوم مهاجرت روستایی و حاشیه نشینی شهری به کشور، که شاید در حدود بیش از ۳۰ هزار آبادی را متروکه کرده است بیش از ۲ میلیون هکتار اراضی زراعی رها شده به جا گذاشته است.

برخی دلیل افزایش قیمت گوشت به بالارفتن قیمت دلار نسبت می دهند و برخی تقاضای گوشت ایران در بازار خلیخ فارس را علت گرانی می دانند، اما آنچه که بیش تر اهمیت دارد، این است که بدانیم در سال حمایت از کالای ایرانی، تهاجم و تحریم و تخریب بنیان های اقتصادی چگونه شکل می گیرد.

کشوری که مقاماتش اقتصاد درون زا را درک نمی کنند و اقتصاد مقاومتی را برای کاهش نرخ بیکاری و رفع مشکل معیشتی نمی فهمند، قهراً مدیریت اعتبار محور دارند، نه مدیریت متکی بر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در جهت افزایش بهره وری !‌

گوشت می تواند ارزان شود در صورتیکه کشاورزی کشور با ۱۰۰ هزار دانش آموخته بیکار بخش کشاورزی کشور دانش بنیان شود و الگوی کشت در این کشور به اجرا درآید و حمایت از تولید کننده با اقتصاد درون زا برنامه عملیاتی داشته باشد، نه متکی به اعتبار دولتی شود و در حد شعار باقی بماند. در این کشور وسیع و دارای اقلیم متفاوت افزایش بیش از ۵ برابری تولید علوفه یک اقدام ساده و پیش پا افتاده است !

اما یادمان باشد ملتی که با توسعه شهرها، روستاها را به شهر الحاق یا تبدیل کرد و یا شهروندی که متصل به بافت روستایی زندگی می کند و در هرحال انواع حیوانات خانگی را با علاقه نگهداری می کند در نظام دامپروری و ضوابط محیط زیستی مختلف مقررات و ضوابطی نوشت که تولید و پرورش را تحمل نکند !

گل و گیاه را در خانه در استندها طبقاتی نگهداری می کند، اما قادر به تولید علوفه در محاوط مسکونی نیست و تولید و زایش طبیعی را حتی علف هرز می داند و مدیریتی به صورت زباله و به نحو هزینه زا به جریان می اندازد.

مدیریتی که در افزایش تولید ناتوان می شود و قادر به حمایت از تولید کنندگان داخلی نیست ! محتاج تغییر نگرش و اصلاح ساختاری و دانش بنیان شدن است.