سرزمین ایده ها و وعده های سراب !

در این مقطع زمانی بحث انتقال آب از دریای خزر می تواند امتحان بزرگی برای مجلس محسوبشود که

 

 

سرزمین ایده ها و وعده های سراب !

 

در این مقطع زمانی بحث انتقال آب از دریای خزر می تواند امتحان بزرگی برای مجلس محسوبشود که بر حسب دستور رهبر معظم انقلاب، نمایندگان تا چه حدی در پی اصلاح ساختاری بودجه ریزی هستند.

ایده انتقال آب از دریای خزر برای سمنان در جهت توسعه باغات هرگز پروژه آب داری نخواهد شد، اما برای خیلی ها پروژه نان داری می شود.

مجلس باید این ملاحظه و تامل را داشته باشد که در ناحیه رویشی هیرکانی، نباید بر خلاف سیاست های کلی نظام، تیغ تخریب و کاهش مساحت جنگل های هیرکانی را به دست عوامل اجرایی چنین پروژه های رویایی بدهد.

چرا دولت و مجلس نمی خواهند اثر تیغ تخریب احداث کانال انتقال آب از غرب به شرق استان مازندران را ببینند که چگونه موجب قیچی شدن بخشی مهمی از جنگل های باستانی شمشاد این ناحیه گردید ؟

احداث ناتمام سد انحرافی چالوس و بخشی از کانال آب که بیست ساله شد، اما کانال احداث شده که جنگل های دامنه ای حوزه آبخیز ۴۵ را برید، نقشی در آبدهی هیچ اراضی زراعی این منطقه ندارد و سبب توسعه کشاورزی نشد! اما با وصف هزینه های سنگین اجرای این پروژه کانال انتقال و همچنین راه دسترسی آن، به حیات خلوت بعضی ها، برای انجام فلان کارها و قاچاق چوب شد. احتمالا می توانید با مقیسه تصاویر ماهواره قبل و بعد از اجرای این پروژه، کمی بیشتر با واقعیت های تخریب جنگل مواجه شوید.

اجرای خط پروژه انتقال آب و گاز و جاده هیچگاه در این کشور با ارائه پروفیل طولی و عرضی درخواست نشد، همیشه با خصمانه ترین شکل به اجرا درآمد، زیرا چتر وزارت جهاد کشاورزی هیچگاه برای حفاظت از جنگل های هیرکانی به نحوی باز نشد که یک کارشناس جنگل در زیر سایه آن، مقتدرانه از مواضع سازمانی و نقطه نظراتش دفاع کند، حتی استاندارن و فرماندران و نمایندگان در جهت جذب اعتبار و کارآفرینی بوده اند نه حفظ جنگل !

به راستی آن سراب انتقال آب از غرب مازندران به شرق مازندران از رودخانه باصطلاح حفاظت شده تحت مدیریت رها شده سازمان متولی با سرمایه گذاری کدام کشوری به اجرا درآمد و اکنون پس از بیش از دو دهه بی هیچ ثمره و بازده و بر گشت سرمایه، کلنگ های فرسوده و بی دسته وزارت پهلوان وعده با اطلاعات ناصحیح خود را آماده تصویب اعتبار و کلنگ زنی اجرای طرح دیگری برای افتتاح در روز قیامت ویرانگر می کند، تا اراضی ملی خشک و فاقد حقابه سوداگران و زمینخواران را از وضع جهنمی به بهشت موهوم مبدل کرد.

دولت و مجلس اگر نمی خواهند از قوانین طبیعت تبعیت کنند، لااقل به آنچه که ادعای پایبندی آنها به ارکان نظام است، بر حسب دستور مقام معظم رهبری، منطبق با سیاست های کلی نظام ، منطبق با ضوابط فنی اجرایی، مطابق با ضوابط ملی امایش سرزمین، اجازه ندهند مردم درگیر جنگ آب شوند.

اگر وزاری نیرو و جهاد کشاورزی نمی دانند تکلیفشان در مورد نحوه ایجاد امنیت غذایی و امنیت بستر حیات و منابع پایه چگونه به اجرا گذاشته شود، لطفا میز خدمت را ببوسند و بروند ! قطعا مردم بهتر می دانند چگونه با استفاده از ظرفیت سرمایه های انسانی مستعد، برنامه محور برای تولید و ارائه این نوع خدمات با اهمیت و استراتژیک بهره مند گردند. در این صورت قطعا فاصله خود را کمی با دولت خانوادگی کاهش می دهند.

مقامات محترم متدین - مقید - متعهد به آرمان های انقلاب !

اختیارات مقامات همیشه بر اساس قانون تنظیم شده است، می گویند ۷۴۰۰۰ پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد، چهار دولت از این خطه ایده زا در قالب سه برنامه توسعه پنج ساله با ثروت ها و سرمایه های ملی این کشور هر چه خواست، کرد و نصیب مردم از توسعه اما سرابی بیش نبود ! لطفا بر حسب تدبیر به حرمتِ میراث انقلاب زن و نون نکنید و وعده های غیرقابل تحقق ندهید.