با اجرای ایده تنفس جنگل فرایند تهیه و تصویب طرح ها نیز تعطیل شد !

آنگاه که فروپاشی نظام نظارتی در مدیریت جنگل می گفتم و می نوشتم، مقامات کشور توجه و تأمل نکرده اند،

 

 

با اجرای ایده تنفس جنگل فرایند تهیه و تصویب طرح ها نیز تعطیل شد !

آنگاه که فروپاشی نظام نظارتی در مدیریت جنگل می گفتم و می نوشتم، مقامات کشور توجه و تأمل نکرده اند، چرا با میزان بهره برداری ۵۰۰ هزار متر مکعبی ناچیز، چنین اتفاقی باید بیفتد ؟  اما اکنون پس از چالش پنج ساله ایده تا اجرا، سازمان متولی نتوانست یک طرح را تصویب کند .

مرجع تصویب کننده و مدعی عالی کار شورایی به قدری خود محور بود که نظرات دیگران از بخش اجرا تا دانشگاه و تحقیقات را نپذیرد و چهار سال فرصت کشور در توسعه صنعت گردشگری را به سمت تهدید سوق دهد.

رشد ۶۰۰ درصدی سفر ایرانیان به کشور گرجستان گویای این نکته ساده و پیش پا افتاده خود زنی و فرار رو به جلو است. مقاصد سفر هر مسافری در جهان برای هر سفری به هر کشوری منابع طبیعی است، اما در ایران قرار است جنگل ها و سواحل حفظ شوند ! نه جنگل های این کشور طرحی دارند و نه سواحل دریاها !

توان تصمیم گیری در تصویب طرح در منابع طبیعی به قدری ژونالیستی است که می توان گفت در طول برنامه چهارم و پنجم و ششم توسعه اقتصادی اجتماعی در کشور، حتی با یک طرح تله کابین بدون قطع درخت در مسیر، نیز موافقت نشده است !

ناتوانی به قدری برجسته است که بخش غیر دولتی نتوانسته برای هیچ جنگلی در راستای توسعه صنعت گردشگری، هیچ طرح پارک جنگلی جدیدی تهیه و ارائه نماید و در سازمان فرایند تصویب آن طی شود.

به گفته سفیر گرجستان در ایران از سال 2016 تا کنون سفر ایرانی‌ها به این کشور ۶۰۰ درصد رشد داشته است و به گفته سفیر ایران در گرجستان نیز پیش‌بینی شده، سفر ایرانی‌ها به این کشور که سال گذشته نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر بود، امسال به یک میلیون نفر برسد.

گرانی بلیت هواپیما و حذف ارز مسافرتی، هواداران گرجستان و چارترکننده‌ها را برای مقطعی آنچنان شوکه کرد که با ریزش ناگهانی جمعیت مسافران، برخی از آژانس‌ها به حذف پروازهای چارتری این مسیر در ماه‌های باقی مانده از فصل تابستان دست زدند، اما با چوب حراج همان چارترکننده‌ها در این رزوها، بار دیگر گرجستان به عنوان یکی از مسیرهای ارزان خارجی به فهرست مقاصد سفر ایرانی‌ها بازگشته است.

ایران و گرجستان از سال ۲۰۱۶ رژیم لغو روادید را بازاجرا کردند که به گفته سفیر گرجستان در ایران از آن زمان تا کنون سفر ایرانی‌ها به این کشور ۶۰۰ درصد رشد داشته است و به گفته سفیر ایران در گرجستان نیز پیش‌بینی شده سفر ایرانی‌ها به این کشور که سال گذشته نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر بود، امسال به یک میلیون تن برسد.

اما مقصد سفر گرجی ها و ترک ها و ترکمن ها و... به این کشور را باید از زبان دیگری شنید که ایرلاین ها صرفه اقتصادی در ادامه پروازها ندیدند و رفتند !

چگونه می توان به رفع مشکل معیشتی مردم توجه داشت، در حالیکه زمزمه ها و نجواها همیشه مبتنی بر تعطیلی و بیکاری و رکود و فساد و قاچاق است. اینها مصداق لگد دشمن قسم خورده این ملت است ! اما آنها بیدار نمی شوند تا ببینند که نمی شود با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات چوب انجام داد و صنعت چوب را سرپا نگه داشت ! حتی دشمن قسم خورده این کشور که با تحریم های مختلف با این کشور در جنگ اقتصادی است، در تصورش نمی نگنجد که می توان بنیان های اقتصادی را از درون بدینگونه مضمحل کرد !

در حالیکه در این کشور نه جنگل ها طرحی دارند و نه سواحل دریاها ! چگونه می توان بهانه سفر گردشگری یعنی تفریح و تفرج را برای یک أوقات فراغت بازیابی نمود !

جنگل هاییکه می سوزند و اعتبار احیایی و حفاظتی ندارند، گاهی لجاجت - گاهی فقر - گاهی تعلل - گاهی قصور و در هر حال آنچه به عنوان یک سرمایه با اهمیت از بین می رود، همان منبع با اهمیت تجدیدپذیر است که می گویند فواید متعددی دارد و برای آن می نویسند، اما این منبع با اهمیت پرفایده، هیچ فایده مشخصی برای خودش و مردم بومی اش ندارد !

می گویند بگذارید درختان شکسته افتاده در جنگل بپوسند ! حتی نسبت به تشدید حریق اهمیت نمی دهند که جنگل را به کام مرگ می کشاند ! نمی دانند و نا آگاهی و بی مسئولیتی نسبت به مشکلات مردم نمی گذارد  که مردم این کشور و مشکلات معیشتی آنها را ببینند، که با شعله فقر آگاهی می سوزند !

توقف بهره برداری و تعطیلی طرح های جنگلداری بر خلاف قانون و اشتباه است و برای جنگل استراحت ایجاد نمی کند و اصرار بر اشتباه تعمد محسوب می شود ! اینک در این سال که به نیمه رسیده است، نه تنها بهره برداری از جنگل، بلکه احیای جنگل - توسعه جنگل - حفاظت جنگل نیز تعطیل شده است !