سیستم دلالی ! و ناتوانی در تنظیم بازار

آیا دلالی و بارفروشی، میوه را گران کرد ؟می گویند؛ اختلاف قیمت میوه از باغ تا بازار ناشی از سیستم دلالی بار فروشان است

 

 

سیستم دلالی ! و ناتوانی در تنظیم بازار

آیا دلالی و بارفروشی، میوه را گران کرد ؟ می گویند؛ اختلاف قیمت میوه از باغ تا بازار ناشی از سیستم دلالی بار فروشان است و هیچ ارتباطی به تولید کنندگان ندار ؟ آیا این مسئله واقعیت دارد ؟

اگر این نظر آقای مشاور معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبتنی بر واقعیت باشد، ایشان و وزارت متبوعشان باید بپذیرد که توان معدودی از بخش غیر دولتی، نسبت به توان دولتی ها بسیار بالاتر است و ناتوانی دولتی ها در استفاده از این توان در جهت مصالح ملی و رفع مشکل معیشتی و تنظیم بازار، اسیب بسیار جدی آزار دهنده و پرمخاطره است.

مردم چه گناهی کرده اند و چرا باید تاوان ناتوانی های آنها را پرداخت کنند ؟

کشمکش بازرگانی محصولات کشاورزی به بهانه تنظیم بازار، بین دو وزارت را چرا باید مردم پرداخت کنند !‌ چه جالب است که ایشان از عبارت سیستم دلالی در توضیحاتشان استفاده می کنند و برای بازرگانی و اجرای قانون تجمیع وظایف سیستمی ندارد و ضعف کنترل دستگاه های نظارتی را می بینند

چقدر تأسف آور است که آمار نیز منشاء مشکل گرانی باشد و دمل اختلاف بین دو وزارت و بانک مرکزی در تهیه آمار و در رشد یا کاهش قیمت سر باز کند !

ایشان تصریح کردند: هندوانه ۱۴۴ درصد، طالبی ۹۰ درصد، انگور ۴۵ درصد، هلو ۳۲ درصد و گلابی ۶۸ درصد رشد قیمت داشته است و کاهش تولید گیلاس و آلبالو به گرانی ارتباطی نداشت زیرا امسال ۳۰۰ هزار تن گیلاس و ۱۰۳ هزار تن آلبالو تولید شد و پارسال میزان تولید گیلاس ۳۲۰ هزارتن و آلبالو ۱۱۲ هزارتن بود و از این رو، در تولید گیلاس ۱۲ درصد و آلبالو ۹ درصد کاهش رخ داد.

اما جالب است که بدانیم که آنها آنچه نمی دانند در همان اختلاف بین وزارتین در تنظیم بازار است که خود تصریح کرده اند

افت ۲۱ درصدی واردات و رشد ۷۳ درصدی صادرات باغی در چهار ماه

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در چهارماهه امسال میزان واردات محصولات باغی از جمله موز و روغن پالم ۳۹۶ هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۵۰۳ هزار تن بود، ۲۱ درصد کاهش وزنی و ۱۲ درصد کاهش ارزشی را نشان می دهد.

وی افزود: در چهارماهه امسال ۴۱۶ هزار تن انواع محصول باغی صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۲۴۱ هزارتن بود، از لحاظ وزنی ۷۳ درصد و ارزشی ۲۲ درصد رشد کرد.

وی درباره صادرات سیب درختی اضافه کرد: در چهارماهه امسال ۱۴۶ هزارتن سیب درختی به ارزش ۶۸ میلیون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۰۴ درصد رشد وزنی و ۹۴۰ درصد رشد ارزشی داشت.

این بخش از ناتنظیمی بازار فاجعه آمیز است که مردم باید به همراه گریه های بیجا تا نابجای خشکیدگی دریاچه ارومیه، دپوی سیب کنار جاده و خیابان ریخته شده را در حالی به صورت تراژدی ببینند که اکنون در همان سال زراعی باید هر کیلو از همان سیب را ۱۲۰۰۰ هزار توامان بخرند !

چرا باید تاوان ناتوانی تنظیم بازار را به حساب دلالی و بار فروشی بنویسند و مردم هزینه آن را پرداخت کنند !