جنگلبانی ایران در گذر زمان !

واقعیت های مدیریت جنگل های کشور را باید در گذر زمان جست و آنچه باید را یعنی آیندهو بهینه سازی مدیریت را بدینگونه دریافت که:

 

جنگلبانی ایران در گذر زمان !

واقعیت های مدیریت جنگل های کشور را باید در گذر زمان جست و آنچه باید را یعنی آیندهو بهینه سازی مدیریت را بدینگونه دریافت که:

''در سال ۱۲۹۹ وزارت «فلاحت و تجارت» اداره ای ابتدایی در جنگل های شمال کشور به منظور نقشه برداری از جنگل ها، تفکیک جنگل های خصوصی از دولتی و تعیین جنگل های بکر و صنعتی از جنگل های مخروبه و بوته زار به وجود آورد. این اداره ابتدا مقر ثابتی نداشت، ولی از سال ۱۳۰۲ در بابل که در آن زمان مشهد سر نامیده می شد، مستقر گردیدو اداره این امور به هانس شریکر اتریشی سپرده شد.''[1]

در این زمان شرکت ها و بازرگانان خارجی مختلف مشغول بهره برداری درختان با ارزش ایران بوده اند. وضع مالی هانس شایکر بعلت تهی بودن خزانه دولت با مشکلات فراوان رو به رو بود، اما او با علاقه وافری به کارش ادامه داد و گزارشات مفیدی ارسال نمود.

در سال ۱۳۰۲ فندم هاگن آلمانی که متخصص جنگل بود به استخدام دولت ایران در آمد. با برنامه ریزی هاگن در اوایل ۱۳۰۳توانست باقتباس از سازمان جنگلبانی آلمان تعدادی نیروی مستحفظ با لباس و علائم مخصوص استخدام کند. وی که تا سال ۱۳۰۷ به کار خود ادامه داد.

نظام جدید جنگلبانی در سال ۱۳۰۹ با تفکیک وزارت تجارت و فلاحت به وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه ، اداره فلاحت و تجارت و معادن در وزارت اقتصاد ملی تشکیل گردید و در اواخر سال ۱۳۰۹ لوئی نیکه فرانسوی به استخدام اداره فلاحت در آمد و در این سال یک دوره آموزش برای ۴۰ نفر دا،طلب به مدت شش ماه توسط شریکر و فندم هاگن و این افراد به استخدام اداره فلاحت درآمدند، پس از استخدام این تعداد افراد، ''دولت در صدد برآمد که قطع درخت و بهره برداری از جنگل ها برای تهیه تخته و الوار و غیره را موکول به کسب پروانه قطع نماید.''

از دل تاریخ درد آشنایی حس می شود، دردی که مرتبط با تلاش در جهت ساماندهی بهره برداری از جنگل است. بهره برداری قبل از سال های ۱۳۱۰ که فقط گونه های با ارزش را بهره برداری می کرد، حتی بدون پروانه قطع بود و تلاش جنگلبانان بتدریج اثر بخش واقع شد و برای بهره برداری های شرکت های مختلف روسی انگلیسی فرانسوی سوئدی از جنگل های شمال که بدون پروانه قطع بود، به دریافت پروانه قطع موکول نمود و در سال های بعد و تا ملی شدن جنگل ها، کلا منوط به تهیه و تصویب طرح جنگلداری شد.

اینک جنگلبانی در نیمه راهی بس طولانی و تنهایی و عبور از دالان های تاریک تاریخ، تنها توانست در نیمی از مساحت جنگل های شمال همه نوع بهره برداری ها را منوط به دریافت پروانه قطع نماید و در نیمی دیگر از مساحت جنگل های شمال بیش از ۳،۵ میلیون متر مکعب بهره برداری بدون پروانه قطع بدون هیچگونه درآمدی و هیچ نوع مزیتی برای بهره برداران محروم و غیر برخوردار از خدمات رفاهی، کماکان در حال برداشت است.

جنگلبانانی در نگهداری جنگل مجبور به انجام کار سخت صحرایی بوده اند، آنها ابتدا جنگل های خصوصی را از دولتی تفکیک کردند، سپس با تعیین حدود جنگل های جنگل های مخروبه و بوته زار از جنگل های بکر و طبیعی، یک حوزه کاری احیا و توسعه جنگل و زراعت چوب مشخص نمودند و همچنین ساماندهی بهره برداری را در جنگل های بکر و طبیعی به اجرا گذاشتند.

انعطاف آن سرمایه انسانی در انجام آن کار سخت که حاکی از ذوق سرشارشان بود، نشانه تأسی آنها از یافته های علمی روز بود که مبتنی بر همان یافته انجام می شد، اما در این مقطع از زمان با صرف هزینه های سنگین غیر قابل استفاده است و تنها در دستگاه های اجرایی ارزش کتابخانه ای دارد.

امروز برای انجام اصلاح اسناد تصادفاً در اداره کل منابع طبیعی نوشهر حضور یافتم، در راهرو با یک معارفه کسی مرا به دهه هفتاد برد و خاطرم را آزرد، اما او مسئاصل و متآسف بود و می گفت نباید می رفتی، نباید می رفتی ! و من گفتم نه ! نتوانستم نظرشان را بپذیرم و به دلیل تنهایی نتوانستم نظرشان تغییر دهم و صلاح بود و باید می رفتم ! او از رها شدن برنامه جنگل و تعطیلی طرح های جنگلداری که دودش امروز سرشک چشمش شد، چشمی که سراسر بیداری و خدمت حفاظتی به جنگل بود !

او قرقبان سری ده گلندرود موسوم به چوب بست خاک جناب آقای .... بود، این روزها حتی نگاه کردن به سیمای کارشناسان جنگل و چنین نیروهای خدوم جنگل، برایم سخت شده است. نگاه هاییکه توام با تأسف پنهان و اشکار و ابراز تنهایی مزمن و نداشتن راه چاره و تسلیم اجتناب ناپذیر شرایط حاکم بر مدیریت جنگل است![1]- تاریخ علوم منابع طبیعی ایران - روانشاد دکتر جوانشر