تکرار جنگلبان زدایی در سازمان جنگل ها!

فردا مراسم بزرگداشت ساعی است. ضمن تکریم و قدردانی از تلاش های بانی جنگلبانی شادروان ساعی و همینطور تکرار بروز و ظهور یأس و نومیدی در کانون جنگلبانی با کمی تغییر، این یادداشت را باز نویسی کردم.

 

تکرار جنگلبان زدایی در سازمان جنگل ها !

فردا مراسم بزرگداشت ساعی است. ضمن تکریم و قدردانی از تلاش های بانی جنگلبانی شادروان ساعی و همین طور تکرار بروز و ظهور یأس و نومیدی در کانون جنگلبانی با کمی تغییر، این یادداشت را باز نویسی کردم.

جنگلبانان مأیوس بخوانند و بدانند که جنگلبانان از همان ابتدای تشکیل بنگاه جنگل در پیچ و خم انجام رسالت خود گرفتار شدند. به طور واضح سازمان های مردم نهاد نیز بدانند آنها که تب بقای جنگل و جنگلبانی در کشور داشتند،در مسیر تحقق هدف خود زمین خوردند، اما آنها واقعاً جنگلبان بودند و با زانوی همت خود بلند شدند. تاریخ به سرعت ورق می خورد و درس نوشته هایش را برای ما قابل مرور می کند.

هنوز یک دوره بهره برداری از اجرای طرح های جنگلداری در جنگل های محدوده طرح نگذشته و جنگلداری در میانه راه است، اما با وصف شاخص های قابل مقایسه مشعشع با جنگل های خارج از طرح، هر قضاوتی در مورد آن بدون مقایسه با وضعیت جنگل های فاقد طرح بی مهری محض نسبت به بقای جنگل است. همه می دانند !

چه کنیم که نمی شود از نا گفتنی ها گفت !

روانشاد مرحوم دکتر جوانشیر نیز یکی از دانشمندان جنگلبانی است، تأسی از شخصیت - دانش و مدیریت ایشان و همچنین مرحوم دکتر بنان بر هر جنگلبانی فرض است.

در صفحه ۲۷۶ تاریخ علوم منابع طبیعی چاپ دوم، نوشته مرحوم دکتر جوانشیر با عنوان نشانه هایی از یأس و نا امیدی در بنگاه جنگل ها می خوانیم ؛

در هیچ زمانی در بنگاه جنگل ها عشق و علاقه به حفظ جنگل به زمان و دوره ریاست کریم ساعی نرسیده است.در آن زمان همه خالصانه در خدمت جنگل و نجات منابع طبیعی کشور بودند و با شور و هیجان منابع اطلاعاتی علمی را از کشورهای پیشرفته اخذ کرده و در اختیار جنگلبانان قرار می دادند. همین شور و شوق در جمع آوری اطلاعات و شناخت از جنگل ها و مراتع کشور نیز دیده می شد[1]. با رفتن او بسیاری از امیدها و پایه های اخلاقی نیز به سستی گرایید. چرا که رفتن او از بنگاه برای کارکنان مأیوس کننده بود و بدون شک نیروییکه خلاف توسعه و تعالی بنگاه عمل می کرد و ساعی را از کار بر کنار کرده بود، در تلاش ایجاد اختلال در این سازمان جوان بود.

هنگامیکه تلاش شبانه روزی بهترین کارشناسان جنگل بی نتیجه ماند و سازمان های دیگر کشور از آن حمایت نکردند، کم کم آثار بی بند و باری در نظام جنگلبانی مشاهده شد، که نه تنها برخوردهای جدی با آن نشد بلکه در جهت تشدید آن نیز اقدام گردید.

از مرور تاریخ می توان دریافت که ریاست ساعی بر اداره جنگلبانی دوام چندانی نداشت، و او را از کار برکنار کردند و بنان را هم از جنگلبانی کنار گذاشتند و مدیر کل زراعت کردند.

مهندس نصرالله اسدی در سال ۱۳۳۲ چنین می نویسند '' چه چاره همه نا کامی ها درمان دردهای عمومی اجتماعی است و امید اصلاحات از یک دستگاه که جزئی از اجزای فعاله کشور می باشد بدون تحول در سایر شئون، مشت بر سندان کوفتن است.

یکی از مؤلفه های دخیل در سیاست جنگل تلاش برای رفع تعارضات در حقوق مالکیت منابع ملی شده در جنگل بود، اکنون با تعطیل شدن طرح های جنگلداری ادامه اجرای این سیاست به کلی فراموش شد.

در همین صفحه از کتاب مرحوم دکتر جوانشیر می توان یک سیاست جنگل مخدوش را دریافت کرد، که همه تلاش و شور و هیجان بانیان جنگلداری، اخذ منابع اطلاعاتی علمی از کشورهای پیشرفته بود تا در اختیار جنگلبانان قرار دهند و در جنگل ها به کار بندند. اما اکنون در نیمه راه همه آن اطلاعات را دور ریختند و بدون هیچ نتیجه تحقیقات و پژوهش در کشور، در تلاشند تا خودشان را با اجرای ایده خودشان ثابت کنند.

اما وقتی بیش از ۵۰ استاد در رشته های مختلف جنگلداری موافق با اجرای چنین ایده ای نیستند و کمتر از عدد انگشتان دست، موافق اجرای این ایده هستند، مشخص می شود که همان اراده ای که آن روز ساعی را بر کنار کرد تا به خواسته خود برسد ، موانع این سال ها را هم کنار زد تا به اجرای این ایده برسد.

بی تردید همانطور که حقایق تاریخ قابل مرور و افشا شدن است، زمانی فرا می رسد که بگویند ! چه کسی مسبب چنین جریانی بود !

جنگلبان ها با پرهیز از یأس و نومیدی از جنگلبان زدایی در جنگل ! به افزایش ظرفیت بیاندیشند و با توان افزایی به اقتدار سازمانی کمک کنند و به ترویج و آموزش اهمیت دهند. من می دانم همین اعضاء سازمان های مردم نهاد مخالف با نظراتم ! فردایی نه چندان دور به موافقانی تبدیل خواهند شد و ساز و کار اجرایی برای برون رفت از آنچه که پدید آمد خواهند شد.

چون این اعضا برای بقای جنگل تلاش می کردند و فکر می کنند از طریق تنفس به دست می آید !

سیاست جنگل مدیریت نرم برد برد جنگلداری را علمی عملی که با ادبیات این سال ها دانش بنیان بنا نهاده است و این آرزوی بلند همان سیاست جنگل و جنگلبانی است که جنگل با اقتصاد درون زا دانش بنیان مدیرت شود.

روح روانشادها ساعی بنان جوانشیر آشتیانی و خیل عظیم نسل اولی و نسل های بعدی تا کنون و اساتید مجربم درود ![1] - کاربست دانش در جنگل و دانش بنیان کردن این فعالیت !