بودجه سال ۹۷ فقر و رکود اقتصادی جامعه را توزیع می کند.

وقتی هر ساله ارقام بودجه سنواتی افزایش می یابد، حاکی از ان است که بر مبنای تقیمت تمام شده تولید کالا و خدمات تهیه و تدوین نشده است

 

 

بودجه سال ۹۷ فقر و رکود اقتصادی جامعه را توزیع می کند.

وقتی هر ساله ارقام بودجه سنواتی افزایش می یابد، حاکی از ان است که بر مبنای تقیمت تمام شده تولید کالا و خدمات تهیه و تدوین نشده است، یعنی هر دستگاهی ارقامی را پیشنهاد می دهد و برخی نیز که با تحکم با دولت صحبت می کنند و ارقامی را پیش پای دولت می گذارند و می گویند همان ارقام بی کم و کاست باید در لایحه بودجه درج و پیشنهاد شود و هیچ تأثیر پذیری و تبعیت ندارند. 

دولت دوازدهم قرار بود کارهایی انجام دهد. در صدر این کارها رفع رکود اقتصادی و رفع مشکل معیشتی جامعه بود، آنگاه که دولت مجبور به افزایش قیمت حامل های انرژی و عوارض و... می شود، نشانه عدم تحقق درآمد های مورد پیش بنینی و در کل عدم توازن درآمد هزینه خواهد بود. با این توصیف آن اراده ای در رفع مشکل معیشتی نمی تواند می شود ! به معنای دیگر دولت فقیر باید با تکیه بر بنگاه های راکد و تولید کنندگان فقیر در مشکل معیشتی و رکود اقتصادی را بر طرف کند.

اما فقر جامعه را غالبا می توان ناشی از فقر فرهنگی دانست ! چون آنگاه که دولت کالا را گران ارائه می دهد و یا بعضاً به جز گران تر ارائه دادن کالا و خدمات، نمی تواند ابزار کنترل مصرف دیگری را معرفی کند، در واقع باید بدانیم کالا و خدمات را با هزینه های بسیار گران تولید می کنیم و همچنین به سبب عدم رعایت استاندارها در بهره وری، هزینه های بیشتری برای کنترل پسماند بسیار بالا به خود تحمیل می کنیم.

فکر می کنم دولت لایحه بودجه را به این دلیل زود داد تا آنطوری که دولت می خواهد ! بودجه ۹۷ بوی اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی بدهد ! از این رو خیلی الزامی است و باید آیین حکمرانی خوب را بیاموزیم و مشتاق تنظیم گری در امور جاری کشور باشیم  !

همه دنیا می داند ما افزایش بهره وری نداریم ! لازم نیست نمایند فائو در ایران بگویند[1] ! یا یک مقام عالیرتبه کشور بگوید ! همه می دانند ! بر آنچه که مقامات ما می دانند و دیگران نمی دانند، باید تمرکز کرد. دانستن این نکته با اهمیت تر است که دانیم ! مقامات ما می دانند که نمی توانند از عوامل تولید به نحو صحیح استفاده کنند، تا به افزایش بهره وری برسند.

یکی از سخت ترین بخش استفاده از عوامل تولید مدیریت است، مدیریتی غیر حرفه ای چگونه می تواند از سرمایه از زمین « آب و خاک» و همچنین از نیروی کار ماهر درست استفاده کند.

به نسبت های بودجه هزینه ای و عمرانی که توجه کنیم، متوجه می شویم ! تحقق وعده های دولت در خروج از رکود سراب است و هیچ اهرم تحرک در خور توجهی به چشم نمی خورد و پروژه های اولویت دار و بسته رونق تولید و اشتغال نیز متکی و وابسته به اقتصاد دولتی تدوین شده است و این اقتصاد نیز نفتی است و بوی تحریم می دهد. باورش بسیار سخت است که بنگاه های در حال رکود بتوانند مالیات پرداخت کنند، کم و بیش هر مؤدی با اعتراض به تشخیص، سعی دارد پرونده ها به کمیسیون ها رفته و زمان بخرد و برخی هم استادند و مسلط به قواعد و متد فرارند.

صنعت نیز نتوانسته با ملاحظات کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار، ساز و کار رونق اتخاذ کند و متد افزایش قیمت را پیش گرفته است. صنعت گردشگری هم با دریاخواری - زمین خواری - کوه خواری – حسرت خواری دست به گریبان است و ساز و کاری ندارد ! باعث تأسف است که برای رونق گردشگری داخلی، پیشنهاد دهنده افزایش عوارض خروج از کشور شده است !

بخش کشاورزی نیز با تراکتور توسعه باغات و توسعه گلخانه، به دنبال اجرای بسته رونق تولید و اشتغال می گردد و مشخص نیست در کجا و چه مکانی ! باید توسعه باغ و گیاه دارویی و گلخانه و... بر خلاف الگوی کشت انجام دهد.

جالب است در حالی که وزیر محترم جهاد کشاورزی از جمعیت و ابعاد گله دام سبک گزارش صد روزه می داد و سختی های اصلاح گله بز می فرمود، در همان ماه ما افزایش جرایم تعلیف غیر مجاز بز در جنگل و مرتع را دریافت کردیم و مشخص بود که اطلاعات ارائه شده به قدری درهم گسیخته است که نمی دانند بیست میلیون بز در جنگل و مرتع کشور تعلیف می کنند، آیا ایشان می تواند از طریق افزایش جرایم به حفاظت و صیانت جنگل برسد آیا با این قهر و غلبه می تواند به تولید کنندگان بخش امور دام امید بدهند که به تولید ادامه دهند و یا مصرف کنندگان در بازار می توانند از گزارش صد روزه امید به توزیع گوشت گرم بدون افزایش قیمت شداشته باشند.

به شبکه ناقص ریلی که نگاه کنیم، متوجه ضعف بودجه ریزی در تبعیت از سیاست اقتصاد مقاومتی می شویم در حالیکه مشخص است مردم با توسعه شبکه ریلی خدمات ارزان تر و مطمئن تر دریافت می کنند و آلودگی به نحو چشمگیری کاهش می یابد، افزایش اعتبار ریلی ۱۰ درصد رشد دارد و هواپیمایی با رشد دو برابری !

بودجه کشور ریخت بودجه ریزی ندارد، باید با قیمت تمام شده به آن ریخت داده شود، هر مدیری در هر دستگاه اجرایی کشور که نتواند قیمت تمام شده کالا و خدماتی تولیدی زیر مجموعه خود را برای اربابان خدمت یعنی مردم تعیین و تشریح و بیان کند، باید هر چه زودتر میز مدیریت را ببوسد و برود و همانطور که معاون اول محترم رئیس جمهور گفته اند، آویزان دولت نشود !

مدیران جامعه از کوچک تا بزرگ بپذیرند، توزیع فقر و رکود اقتصادی به مدیریت نیاز ندارد.[1] - رائو ماتا در گفت و گو با  تسنیم در پاسخ به این پرسش که با توجه به وضعیت منابع آب و خاک ایران امکان توسعه کشاورزی وجود دارد؟ اظهار کرد: به طور قطع همین طور است و امکان توسعه کشاورزی در ایران وجود دارد. « شما آب، خاک و سیستم‌های بسیاری دارید اما باید مدیریت خاک خود را ارتقاء ببخشید و به تکنولوژی‌های جدید دست پیدا کنید. همین ! باید بهره‌وری آب را افزایش دهید».