صدای زنگ بیخ گوشتان را نمی شنوید، چرا ؟

صدای زنگ خطر را بشنوید، خودتان را به خواب نزنید، بیدار کردنتان سخت شده است.

 

 

صدای زنگ بیخ گوشتان را نمی شنوید، چرا ؟

صدای زنگ خطر را بشنوید، خودتان را به خواب نزنید، بیدار کردنتان سخت شده است.

بیست دوم مهرماه مصادف با ۱۳ اکتبر روز جهانی بلایای طبیعی است. اما گویا ایران و ایرانی با وصف اینکه از ۴۳ مخاطره طبیعی ریز و درشت، ۳۲ نوع حوادث و بلایای طبیعی را در اقلیم خشک تا نیمه خشک خود دیده است، از خواب بیدار نمی شود. گفتار و رفتارش دوگانه است و مرز عبارت خطر پذیری و جسارت و شهامت را گم نموده و حتی حدود فی امان الله را نیز مشتبه کرده است.

بیدار شوید؛ علاوه بر قهر طبیعی که رخداداهای قهری و غیر ارادی است، حتی با پدیده های موسوم به هارپ با قهر اهریمنی نیز مواجهید !

سنگباران حملات استکبار جهانی کینه توزانه است و تحریم ها رکود اقتصادی در پی داشته و رکود اقتصادی با روش مقابله خود اتکایی به بهره برداری مضاعف منتهی شد و تا منتهای توان اکولوژیک و فراتر از آن پیش رفته است و سالیان متمادی بدلایل ضعف علمی و عملی بدون توجه به افزایش بهره وری، بیش از توان تجدیدپذیری منابع طبیعی تجدیدپذیر در این کشور از منابع طبیعی بهره برداری شده است و اکنون با تبعات سوء و ویرانگر همان میزان بهره برداری های مضاعف و مازاد بر توان اکولوژیک مواجه است و قادر به کنترل بلایایی چون خشکیدگی دریاچه ارومیه و کنترل ریزگرد و فرونشست زمین و سیل و امثال آن نیست.

هر چند رخدادهایی چون پدیده گرم شدن کره زمین و انواع گازهای آلاینده که فرامرزی و جهانی است، اما این واقعیت تلخ که کشور در حال رکود اقتصادی در عین حال جزء ده کشور آلاینده جهان باشد، بسیار عجیب است.

برخی تهدیدات در هر حال در بسیاری از کشورها مشترک هستند، اما بسیاری از کشورها در مقابله با مخاطرات طبیعی مهاجرت و ترک دیار را انتخاب نکردند بلکه مقابله دانش بنیان و تحت استاندارد را به اجرا گذاشتند و اکنون در برابر رخداد زلزله با وصف اینکه با وصف زلزله خیزی، مقاوم سازی در خور تحسین آنها، سطح خسارت آنها را به شدت تنزل داده است.

گفته می شود خشکسالی های اخیر موجب تخلیه و کوچ نواحی مرکزی و شرق ایران خواهد شد، طبعاً چنین اتفاقی همان پدیده مهاجرت و رفتار مذموم و گسیختگی در تعادل بخشی است. بی توجهی به تعادل بخشی در پهنه سرزمینی به هیچ شکلی درست نیست، بارگذاری جمعیت و استقرار ارادی تحت استانداردهای متداول، تنها رفتار پسندیده در برابر پدیده شوم مهاجرت است.

بیدار شوید ؛

چه خوب است به شعر ملا محمد واقف باور داشته باشیم ؛

« گر نگهدار من آن انست که خود می داند❊❊❊ شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد»

که سنگ قجری شیشه را نشکند و خان گرجستان کماکان در امان باشد، اما قهر طبیعت رخدادی قهری و غیر ارادی است و مطمئناً با بد رفتاری مضاعف شده و تشدید یافته در وضعیت رکود اقتصادی نمی تواند با مدیریتی فی امان الله توجیه شود.

بیدار شوید ؛

جمعیت کشور افزایش یافت، اما الگوی تراکم جمعیت در نواحی مختلف تغییری نکرد، زیرا توسعه مشتبه شد و نسبت جمعیت شهری روستایی تغییر کرد و فرایند شهرنشینی سبب مهاجرت و متروکه شدن روستاها گردید.

بیدار شوید ؛

در نقشه خطرپذیری جهان تنها کشوری که مرزهای آن با رنگ قرمز پر خطر تشخیص داده شده ایران است و پر مخاطره ترین تهدید خفته می تواند گسله شدن فلات ایران تصور شود.

بیدار شوید ؛

دست به هر کاری زدن در مقابله با پدیده ساز و کار نیست، شاید هیچ کاری نکردن بهتر هر کاری کردن تصور شود. بهترین مقابله با بحران در منابع تجدیدپذیر، افزایش توان تجدیدپذیری و افزایش بهره وری است و در منابع غیر قابل تجدید کاهش مصرف و کاهش پسماند، بهترین ساز و کار است.

کمی تأمل کنید ! فعالیت های جامعه باید اجتماعی اقتصادی انجام شود، در حالیکه فعالیت های سنتی دانش بنیان نیستند، اقتصادی نخواهند بود و هرگز منافع ملی در پی ندارند و ضایعه ملی محسوب می شوند. بنابراین باید بیدار شد و به سرعت برای دانش بنیان کردن آنها اقدام نمود.