مصوبه جلوگیری تغییر کاربری اراضی مکرر و احداث ساختمان مرتب !

دهه گذشته ایران و جهان مواجه با تخریب اراضی و تغییر کابری بهترین اراضی زراعی و باغی بود، گویا نسل سوداگر نسل گرسنه را نمی بیند و هشدار نسل آگاه برای او هوشیاری نمی آورد.

 

مصوبه جلوگیری تغییر کاربری اراضی مکرر و احداث ساختمان مرتب !

 

دهه گذشته ایران و جهان مواجه با تخریب اراضی و تغییر کابری بهترین اراضی زراعی و باغی بود، گویا نسل سوداگر نسل گرسنه را نمی بیند و هشدار نسل آگاه برای او هوشیاری نمی آورد.

 این نکته نیز بسیار با اهمیت که مبارز های ما با زمینخواری، ظاهراً شناختی به میدان مبارزه ندارند و مداوماً در میدان مبارزه، از سوداگران شکست می خورند. چون برآیند این نوع مقابله باقیماندن بنای احداث شده فاقد پروانه احداث بنا و امید به ایجاد مفر در مرور زمان و دریافت شبکه خدمات زیر بنایی هستند.

مصوبات دولت در جلوگیری از تغییر کاربری مکرر دیده می شود و نتیجه فوق العاده ضعیف است و مخصوصا اینکه 

در اثنا از مصوبه به عنوان پادزهد یاد شده است و گفته می شود محل ساخت ویلاهای رسمی برای مقابله با جنگل‌خواری و پاسخ به نیاز موجود برای خرید و ساخت ویلا، که در چه پهنه‌ای از اراضی شمال کشور تعیین شود؛ کارشناسان شهرسازی معتقدند به‌طور قطع مراتع، جنگل‌‌ها و اراضی ساحلی نباید به ‌عنوان محل ساخت ویلا انتخاب شوند و بنابراین اراضی زراعی و باغی باید تغییر کاربری داده شود و به همین دلیل است که نقض غرض می شود و نمی توانند توفیقی در تغییر کاربری و احداث بنای غیر مجاز داشته باشد.

مادامیکه کارشناسان شهرسازی و شورایعالی شهرسازی و معماری پیشتاز جلوگیری از تغییر کاربری و مقابله با زمینخواری می شوند، شهرسازی و مقتضیات آن را خط نمی زنند و دنبال جایی می گردند و آن جا همان جایی است که تهدیدات امنیت غذایی یا امنیت بستر حیات تشدید شده و جامعه نسبت به آن حساسیت دارد.

این مصوبه دولت نیز هزگز پادزهر جنگل خواری نخواهد شد. همه آحاد جامعه مطمئن باشند !

مصوبه دولت

وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه ۸/۶/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۰۹۳۲/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده‌ها یا شهرک‌های گردشگری در کل کشور با همکاری وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و کشور و سایر سازمان­های مربوط ظرف شش ماه.

ب- اتخاذ سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استان‌های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط.

پ- بازنگری، اصلاح و ابلاغ اصول و ضوابط تهیه طرح‌های جامع و هادی محدوده‌های شهری و روستاهای شمالی کشور (استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) ظرف شش ماه.

تبصره - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و کشوراصلاحات لازم برای اعمال اصول و ضوابط جدید مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در طرح­های هادی مصوب را ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه تهیه و برای سیر مراحل قانونی تصویب آنها اقدام کند.

۲- وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند کلیه ظرفیت‌ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط‌زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استان‌های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) را به کار گرفته و وظایف خود در این زمینه را اعمال نمایند.

دستگاه‌های یادشده مکلفند تخلف از اجرای این بند و قوانین و مقررات مربوط توسط کارکنان خود و دیگر اشخاص را به مراجع صالح از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (حسب مورد) اعلام و گزارش نمایند.

استانداران استان‌های یادشده مکلفند گزارش اجرای این بند توسط هر یک از وزارتخانه‌های یادشده، آمار تخلفات ارتکابی و نیز اقدامات و هماهنگی‌های استانداری را در مقاطع زمانی شش ماهه از طریق وزارت کشور به هیئت وزیران ارایه نمایند.

۳- به منظور تقویت و کارآمدی ضمانت اجراها و سازوکارهای برخورد و مقابله با تخلفات مربوط به تغییر کاربری و احداث بنا در استان‌های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان)، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه­های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط­زیست، راهکارهای قانونی از جمله اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۹) و تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری - مصوب ۱۳۳۴- و اصلاحات بعدی آن را ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید.

۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در حریم و خارج از حریم شهرهای شمالی کشور (استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) و در چارچوب مواد (۳) اصلاحی و (۱۰) الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها - مصوب ۱۳۸۵- اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی را که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ماده (۱) قانون یادشده بر روی محدوده‌های موضوع آن قانون ایجاد شده است انجام دهد و وزارت کشور با لحاظ مؤخر بودن قانون یادشده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجاع این موارد و پرونده‌ها به کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری اجتناب نماید.

تبصره – در مورد اراضی زراعی و باغ­های واقع در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب، وزارتخانه­های کشور و راه و شهرسازی مکلفند از طریق نمایندگان خود در کمیسیون موضوع تبصره (۲) ماده (۹۹) قانون شهرداری، رأی به قلع و قمع بنا را در اولویت قرار دهند.

۵- به منظور هماهنگی و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت­وساز در شهرهای شمالی کشور (استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) کارگروه ویژه‌ای با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دادستانی مرکز استان مربوط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌های شهرهای مربوط تشکیل می‌شود. وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد کارگروه مذکور را در مقاطع زمانی شش ماهه به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و دفتر هیئت دولت ارایه نماید.

تبصره – کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن همکاری با کارگروه مذکور از ارایه هرگونه خدمات زیربنایی به ساخت وسازهای غیرمجاز خودداری نمایند.

                                                                      اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور