آمار بازدیدکنندگان سایت

01883381
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
335
1044
2902
22092
59490
1883381

آی‌پی شما: 18.232.147.215
امروز: ساعت

جنگل زباله دانی نیست ! این شیوه نامه را بخوانید، شایدخود را مسئول بدانید - ۵

این روزها که به یمن جایگاه قلم و رسالت اطلاع رسانی و روز خبرنگار میمون و مبارک است،

 

جنگل زباله دانی نیست ! این شیوه نامه را بخوانید، شایدخود را مسئول بدانید - ۵

این روزها که به یمن جایگاه قلم و رسالت اطلاع رسانی و روز خبرنگار میمون و مبارک است، به راهکارهای اطلاع رسانی پیشنهاد شده در شیوه نامه اجتناب و کاهش از تولید پسماند عادي اشاره می کنم، که أصحاب رسانه هیچگاه به آن اشاره نکرده اند، چون در اختیار آنها قرار داده نشده و یا حتی تهیه و تصویب کنندگان به آنها هم اطلاع رسانی نکرده اند.

آنگاه چگونه می توان انتظار داشت که مشکل تولید پسماند عادی به معضلی غیر عادی تبدیل نشود. این شیوه نامه را از این رو می توان زیر خاکی تلقی نمود، که از تاریخ تصویب کسی آن را مرور نکرد، لطفاً شما زحمت مرور و باز نشر ان را بدهید، شاید مسئولیت ایرانی بودنمان توجه کردیم !!!

شیوه نامه اجتناب و کاهش از تولید پسماند عادي

«ادامه قسمت چهارم»

7 - راهکارهاي پیشنهادي کارگروه ها در راستاي راهبردها

1 – 7 - راهکارهاي اطلاع رسانی هر یک از کارگروه هاي اشاره شده در این شیوه نامه، ملزم به تشکیل جلسات مرتبط براي هماهنگی در خصوص نحوه اجرایی شدن موارد این راهبرد می باشند.

به منظور هماهنگی، تسهیل و اجراي موفقیت آمیز راهکارها اکیداً توصیه می گردد راهکارها از طریق کارگروه هاي بالادست به بخش هاي پایین تر.(یعنی از کارگروه ملی، به استانی و سپس به شوراي شهر و شهرداري) عملیاتی گردد تا اینکه از انجام برنامه ها و سیاست هاي اطلاع رسانی موازي جلوگیري بعمل آید. با این وجود چنانچه کارگروه هاي بالادست، موارد اطلاع رسانی را بخوبی پوشش نداده باشند، کارگروه هاي پایین دست می تواند آنها را یا از کارگروه بالادست خود درخواست نمایند یا اینکه خود براي اجراي آن، در سطح کارگروه و حوزه فعالیت خود راساً اقدام نمایند.

این راهکارها و الزامات در قالب سه سطح کارگروه ملی، استانی و شوراي شهر به شرح ذیل ارائه می شود: مدیریت هاي اجرایی به کمک کارگروه هاي استانی و شهري می توانند با ایجاد و راه اندازي تارنماي اطلاعات به روز در خصوص اجتناب از تولید پسماند، راهنمایی و اطلاع رسانی لازم براي خانواده ها در جهت اجتناب از تولید پسماند، نحوه استفاده مجدد محصولات، نحوه دستیابی جایگاه هاي معاوضه محصولات دست دوم، برنامه هاي توسعه بازار، خرید سبز و آگهی هاي تبلیغاتی اجتناب از تولید پسماند را فراهم آورند.

تبلیغ و اطلاع رسانی در اینتارنما، می تواند شامل طیف وسیعی از اطلاعات براي اقشار مختلف جامعه باشد. این اطلاع رسانی می تواند از سادهترین فعالیت ها در جهت جلوگیري از تولید پسماند تا دامنه وسیعی از اطلاعات عملی درباره تکنیک هاي اجتناب از تولید پسماند و مزایاي آن براي مصرف کننده و محیط زیست را در بر گیرد. راه اندازي تارنماي شهري اطلاع رسانی کاهش تولید پسماند توسط مدیریت هاي اجرایی می تواند در راستاي فعالیت هاي اطلاع رسانی در تارنماي ملی و استانی با هدف مشخصات اختصاصی مراکز فعالیت هاي کاهش از تولید پسماند در سطح شهرداري خدمات ارائه نماید.

اطلاعات مورد نیاز شهروندان نظیر شماره هاي تماس براي انجام این فعالیت ها، خدمات قابل ارائه شهرداري در نقاط مختلف شهر، نحوه مشارکت مردم در این فعالیت ها، گردهمایی ها و جلساتی که بصورت عمومی یا خصوصی در خصوص این فعالیت ها، از موارد قابل ارائه در این تارنما می باشد.

توصیه می شود کارگروه هاي استانی و شهري از طریق مدیریت هاي اجرایی به ارائه ابزارهاي به روز ( آنلاین) در تارنما، جهت محاسبه و ردیابی داده هاي پسماند اقدام نمایند. نمونه اي از این ابزارها می تواند محاسبه میزان صرفه جویی ریالی، انرژي و تولید گازهاي گلخانه اي به ازاي عدم تولید مقدار مشخصی از پسماندهاي مختلف توسط مصرف کننده باشد.

مدیریت هاي اجرایی پسماند عادي به همراه کارگروه هاي استانی و شهري می توانند با ایجاد مراکز اطلاع رسانی استانی و شهري با پشتیبانی از طریق تلفن گویا یا مستقیم و همچنین پرسش و پاسخ هاي آنلاین در تارنماي کارگروه در جهت اهداف اجتناب از تولید پسماند اقدام نمایند.

توصیه می شود مدیریت هاي اجرایی با برگزاري جلسات با رؤساي اتحادیه ها و اصناف تولیدکنندگان در سطح شهرهاي استان مبادرت ورزیده و با ارائه راهکارهاي مناسب به کاهش بسته بندي و دورریز محصولات تولیدي کمک نمایند.

استفاده از ابزارهاي تبلیغاتی براي اطلاع رسانی و تشویق مردم به رعایت خرید محصولاتی که به سیاست هاي اجتناب و کاهش تولید پسماند کمک می نماید می تواند در سطح کارگروه استانی و شهري و توسط مدیریت هاي اجرایی صورت پذیرد.

به عنوان مثال، مهمترین ابزارهاي تبلیغاتی موجود براي این کارگروه ها عبارتند از: رسانه هاي استانی، مطبوعات، تارنماي شهري و تابلوهاي تبلیغاتی.

(شرح کاملی از اقدامات تبلیغاتی در پیوست 1 ارائه شده است.)

نمونه اي از این اقدامات شاخص به شرح ذیل می باشد:

- خرید محصولات و خدماتی که پسماند کمتري تولید کنند،

- خرید اجناس بصورت فله اي و استفاده از آن بصورت جزء به جزء، آموزش در زمینه نحوه استفاده مجدد از محصولات،

- خرید اجناس با بسته بندي که قابلیت استفاده مجدد داشته یا حجم کم و قابل بازیافت ) بعنوان مثال استفاده از باطري هاي قابل شارژ(.توصیه می شود مدیریت هاي اجرایی، نسبت به آموزش شهروندان جهت شناخت و تفکیک پسماندهاي شهري مناطق مسکونی به دو بخش پسماند معمولی ( پسماند تر) و پسماند بازیافتی (پسماند خشک) اقدام نمایند.

پسماند معمولی به آن دسته از پسماند اطلاق می گردد که فسادپذیر است و لازم است به مراکز کمپوست، زباله سوز یا دفن بهداشتی (لندفیل) هدایت شوند.

این پسماند شامل ته مانده هاي مواد غذایی، خوراکی و آشغال هاي غیرقابل بازیافت می باشد.

پسماند بازیافت آن دسته از پسماند می باشد که می تواند در مراکز بازیافت، مجددا تبدیل به مواد قابل استفاده شوند. این پسماند ها شامل، انواع پلاستیک، چوب، کاغذ، پارچه و نظایر آن می باشد.

پیشنهاد می شود مدیریت هاي اجرایی با ایجاد مراکز جهت دریافت کالاهاي بازیافتی مصرف کنندگان در سطح محله و منطقه اطلاع رسانی نماید. نمونه هایی از این نوع محصولات، کفش، لباس و شیشه هاي مصرفی در مواد غذایی می باشد.

به عنوان نمونه در خصوص شیشه، لازم است مراکز جمع آوري شیشه هاي بازیافتی در هر محله براي دسترسی آسان شهروندان بصورت محفظه هاي مخصوص طراحی و اجرا شود (با تفکیک رنگ هاي مختلف شیشه جهت بازیافت بهتر شیشه در مراکز بازیافت).

نمونه دیگر این نوع مراکز، کالاهاي حجیم مستهلک شده نظیر مبلمان و وسائل چوبی است که از طریق سطل هاي پسماند معمولی قابل جمع آوري توسط خدمات شهري شهرداري نمی باشد. لازم است محل هاي این مراکز به روش هاي مناسب سازگار با محیط زیست به اطلاع مردمرسانده شود. این روش ها شامل معرفی کلیه مراکز از طریق تارنماي اینترنتی شهرداري، تابلوهاي بزرگ در محله و منطقه براي معرفی مراکز دریافت محصولات بازیافتی، چاپ اعلامیه روي برگ هاي صددرصد بازیافتی و تحویل آنها به مردم انجام گیرد.

توصیه می شود مدیریت هاي اجرایی با برگزاري جلسات با فروشندگان عمده فروش و خرده فروش در سطح شهر که معمولا در محل فروش خود ضایعات پسماند قابل توجهی تولید می نمایند اهتمام بورزند (خصوصاً بازارهاي عرضه میوه تره و بار و اصناف میوه فروشی یا عمده فروشان در بازارهاي مرکزي شهر(.

مدیریت هاي اجرایی می توانند خدمات اختصاصی براي بازیافت مناسب محصولات در سطح شهر را براي شهر وندان و مشتریان تجاري شهر فراهم نمایند و در خصوص نحوه کاهش تولید پسماند، توصیه ها و راهنمایی لازم را براي آنها ارائه کنند.

توصیه می کنم أعضاء کارگروه هاي استانی و شهري لااقل به توصیه های پیشنهاد شده عمل کنند و با استفاده از ابزارهاي تبلیغاتی براي اطلاع رسانی و تشویق مردم، زمینه اجرای سیاست هاي اجتناب و کاهش تولید پسماند فراهم نمایند.

با تحیر ناشی از نسخه های این مدیریت سرگردان جامعه ! چه کنیم !

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم