اقتصاد مقاومتی و کشاورزی دانش بنیان !

 

دانش بنیان کردن فعالیت های مختلف بخش کشاورزی مزیت های زیادی خواهد داشت. یکی از مزیت های بارز اصلاح الگوی مصرف در خصوص مصرف آب از طریق شناخت و کاربرد سیستم های نوین آبیاری است.


 

اقتصاد مقاومتی و کشاورزی دانش بنیان !

 

دانش بنیان کردن فعالیت های مختلف بخش کشاورزی مزیت های زیادی خواهد داشت. یکی از مزیت های بارز اصلاح الگوی مصرف در خصوص مصرف آب از طریق شناخت و کاربرد سیستم های نوین آبیاری است . یکی دیگر از مزیت های دانش بنیان شدن افزایش بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی است. اینگونه مزیت ها برای کشاورزی دانش بنیان بسیار متعددند، اما چگونه می توان کشاورزی دانش بنیان را در کشور عملیاتی کرد و از یک خواسته در سیاست های اقتصاد مقاومتی به اقدام و عمل رساند. در این یادداشت برای برانگیختن متصدیان امر، سعی دارم آنها را مقصر معرفی کنم تا شاید تلنگری شود و آنها سعی کنند چگونگی تحول این سازمان فکری را به اطاق فکر ببرند و در مورد خروج از کشاورزی سنتی تصمیم بسازند.

وزارت جهاد کشاورزی پس از تشکیل نتوانسته پوسته سنتی خود را بشکند و در چارچوب توسعه کشاورزی کشور گام های با ثباتی بردارد، گندم یکی از کالای استراتژیک محور این مدیریت فعلی حاکم بر وزارت مزبور نیز با افزایش قیمت دو برابری در سال زراعی ۹۲-۹۳ و افزایش های در حدود ده درصدی در سال های بعد و اکنون در سال زراعی ۹۵-۹۶  مجدداً با افزایش قیمت « با افزایش ۱۷ درصدی قیمت گندم معمولی ۱۳۵۷۱ ریال و افزایش ۲۰ درصدی گندم دروم ۱۴۲۵۰ ریال » به سمت افزایش تولید گام برداشته اند و فکر می کنند فتح الفتوح کرده اند. در حالیکه هیچ اطلاعات درستی از سطوح زیر کشت اراضی آبی و اراضی دیم در فصل کشت ارائه نمی شود و دفتر فناوری اطلاعات وزارت مزبور بعد از یک سال، قبول زحمت می کند و با فناوری پیشرفته، اطلاعات غالبا سوخته را بر روی سایت وزارت مزبور بارگذاری می کند.

همه ما می دانیم که کشاورزان باقیمانده از دوره اجرایی اصلاحات ارضی پیر شده اند، نسل دوم مالکین اراضی اصلاحات ارضی وراث زارعین نسل اولی لاجرم، اراضی را برخلاف ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی تقسیم کرده اند. دولت مجلس سال ها درگیر مسئله زمینخواری قادر به حل مسئله نیستند، گویی که زارعین نسل دوم محکوم به کشت هستند، ولو اگر چند شغله باشند و یا هر یک از وراث از میزان سهم الارث سطح اقتصادی نداشته باشند.

همه ما می دانیم کمبود آب مانع توسعه کشاورزی نیست، زیرا در پر باران ترین استان کشور، فقیر ترین کشاورزان مدیریت فقیری را با ضریب کشت کمتر از یک به اجرا می گذارند و سنتی تر از سایر کشاورزان کشور بهره برداری می کنند. اکنون معضلی که با نبود امنیت شغلی و شرایط بد اقتصادی حتی به مهمترین عامل کاهش زاد و ولد در استان گیلان به وجود آمده است. این استان با بیش از ۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری، با جمعیت سالمندی ۱۱.۷درصدی سالمندترین استان شناخته شده است.

 خانه ترویج کشاورزی با یکی دو تا نیرو مدیریت می شود، متولی بخش کشاوری توانایی انکسار ساختار کارهای کشاورزی را طبق تعاریف و واژه های مندرج در نظام فنی اجرایی ندارد.در این خانه نه توان ترویج درستی هست و نه توان دانش بنیان کردنِ عملیات ها و فعالیت ها در کارهای کشاورزی !

برای این خانه های ترویج توانایی تعریف برونسپاری وظایف تصدیگری نیست تا کارشناسان مختلف با تخصص های متفاوت بتوانند دانش را تبادل کنند و به میزان افزایش تولید حاصله حق انتقال دانش دریافت کنند، گویی این وزارت معتاد و زمین گیر از منابع طبیعی در تولید فکر نیز زمین گیر شده است. معتاد است چون مانند معتادان که در ابتدا ژست کشیدن شیشه می گیرند و بعد گرفتار پیسی و کسر درآمد می شوند، این وزارت زمین گیر نیز فقط به گرفتن زمین فکر می کند و به هزینه های زیر ساخت یک طرح تولیدی در یک منطقه خارج از محدوده قانونی توجه نمی کند و یا به بازار مقصد تولید کنندگان اینگونه طرح ها اهمیت نمی دهد. از این رو از حیث اقتصادی سه عارضه مشخص در اینگونه طرح های تولیدی شامل هزینه سنگین زیر ساخت – عدم امکان استفاده مستمر سرمایه انسانی – هزینه های ترانسپورت بالا در این طرح ها نیز به مانند معتادین آشکار می شود، ابتدا ژست اجرای طرح می گیرند و سپس به تدریج به پیسی افتاده و با کسر درآمد مواجه می گردند.

تمامی آمارهای سطح زیر کشت انواع محصول بر حسب پرسش های شفاهی و مشاهدات عبوری و پراکنده نسبت به هدف تولید اطلاعات و فناوری، جمع اوری می شود، به همین دلیل تولیدات اغلب محصولات  تولیدکنندگان با مشکل عرضه - تقاضا - قیمت مواجه هستند، گاهی به دلیل فقدان تقاضا و گاهی به دلیل کالای جایگزین وارداتی، یک وضعیت نا به سامانی دارد.

اکنون وزارت مزبور در موقعیتی است که بخش کشاورزی در رشد اقتصادی سهم بیشتری نشان داده است و گوشش بدهکار گزارش های تخریب جنگل و مرتع نیست، استراتژی خودکفایی گندم سبب شده است، برخی از اراضی مرتعی مجدداَ باشخم و شیار غیر مجاز مواجه شوند. برای جلوگیری از تبعات نامناسب این تخریب، وزارت مزبور خود را در با سازمان محیط زیست همسنگر کرده است و دستور توقف بهره برداری از جنگل یک حاشیه ای به این وضوح دارد که سازمان حفاظت محیط زیست می خواهد به هر قیمت به توقف برسد و وزارت جهاد کشاورزی می خواهد به هر قیمت به خودکفایی گندم برسد.

مردم بدانند دستیابی به این خواسته در این دو سازمان فکری، به هیچ وجه بوی تدبیر نمی دهد، مصرف آب در بخش کشاورزی به اصلاح الگو نمی رسد و هندوانه و خربزه و گوجه پر مصرف آب در مناطق کم آب تولید می شود و گاهی به دلیل عدم صرفه اقتصادی هرگز به بازار عرضه نمی شود.

فریاد و فغان بلند شده تولید کنندگان سنتی نیز فرسایشی و بی پاسخ می ماند. آیا دانشی هست که کشاورزی را دانش بنیان کند. قرارگاه اقتصاد مقاومتی دانش موجود در بخش را جویا شود. هیچ کس علاقه ای به آشکار شدن میزان تخریب پر خطر شخم شیار اراضی مرتعی و جنگلی را برای تولید محصولات کشاورزی ندارد.