تدبیر بر پایه کتمان واقعیت ها نا پایدار است و امید واهی دارد.

 

نباید ضعف های نظارت و مدیریت کشور را با گزارش خلاف واقع روتوش بکشیم. واقعیت همان است که مقام معظم رهبری در حرم امام رضا(ع) بیان فرمودند ۶۰ درصد چند هزار کارگاه و کارخانه متوسط و کوچک دچار بیکاری و رکود هستند.

 

تدبیر بر پایه کتمان واقعیت ها نا پایدار است و امید واهی دارد.


نباید ضعف های نظارت و مدیریت کشور را با گزارش خلاف واقع روتوش بکشیم. واقعیت همان است که مقام معظم رهبری در حرم امام رضا(ع) بیان فرمودند ۶۰ درصد چند هزار کارگاه و کارخانه متوسط و کوچک دچار بیکاری و رکود هستند.

تا کی با شعار به توقعات جامعه پاسخ می گویید. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید به تحرک اقتصادی – افزایش تولید داخلی -کاهش نرخ بیکاری منتهی شود. اقتصاد مقاومتی باید درون‌زا و برون‌گرا باشد، دولت نباید کارهای متعارف و معمول را در زمره اقدامات اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی گزارش دهد.

 برخی اقدامات متداول دولت مانند افتتاح و آبگیری سد و سرمایه‌گذاری نفتی و گازی و... در مجموع از امور عادی و جاری کشورند. کارهای متعارف و معمول در دستگاه های اجرایی همان است که باید با تکیه بر اعتبار دولتی اجرا شود، چه این اعتبار در خزانه باشد و چه نباشد !

در بخش کشاورزی مثل گذشته «یعنی دولت اصلاحات» در مورد گندم با قیمت محصول بازی شد. توانایی افزایش تولید از طریق بهبود عملکرد در واحد سطح نیست، افزایش تولید تابع قیمت است . قیمت حدود دو برابری و درصد تغییرات توجه کنید. 

قیمت گندم معمولی در سال زراعی ۹۱-۹۲ -  ۵۵۰۰ ریال بوده و در سال زراعی ۹۲-۹۳ به میزان ۹۱ درصد رشد قیمت - ۱۰۵۰۰ ریال رسید و در سال زراعی ۹۳-۹۴ – با رشد قیمت ۱۰ درصدی به قیمت ۱۱۵۵۰ ریال رسیده است. 

 نتایج حاصله می تواند واقعیت ها را بهتر بیان کند. اما قدر مسلم با افزایش قیمت به افزایش سطح زیر کشت و افزایش تناژ تولید رسیدیم

 

احتمالا این عددسازی توسط دولت به ابراز نگرانی رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال در حرم امام رضا(ع) برمی گردد. رهبر انقلاب در آن سخنرانی در توصیه ای بیان داشتند که «الان چند هزار کارگاه و کارخانه متوسط و کوچک در کشور هست. اگر چنانچه اماری که به بنده دادند که 60 درصد از این ها دچار بی کاری و تعطیلی هستند این خسارت است. ان چیزی که در متن جامعه اشتغال و تحرک ایجاد می کند همین صنایع کوچک و متوسط است.»

اگر قرارگاه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با کارهای متعارف و معمول به مردم وعده توجه و تأمل به حل مسئله اصلی کشور بدهد، قطعاَ با ماهیت درون‌زایی و برون‌گرایی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را دنبال نکرده است و در دام درون گرایی ریاضت دار گرفتار می شود.

اگر بگویند جنس ۱۲۰طرح عنوان شده دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز، همین کارهای متعارف و معمول است.اینها مصداق فرمایش« به کارهای روزمرَّه معمولی دستگاه‌های اقتصادی قانع نشوید» هست و اگر قرارگاه قانع به اینها باشد. در این صورت باید گفت ما را به تدبیر تو امید نیست !

هر فعالیت در قالب هر طرح و پروژه که شکل و ماهیتش اجتماع محور یا مردمی نباشد، بر خلاف نظام فنی اجرایی تهیه و تصویب شده و سلیقه محور است و با توجه به اینکه اجرای اینگونه طرح ها و پروژه ها مبتنی و متکی بر اعتبار دولتی است، هرگز به سمت اقتصاد مردمی میل پیدا نمی کند.

در کدامیک از طرح ها و پروژه های دولت از جمله راه سازی و سد سازی، می توان اراده مردم را به تصویر کشاند. تصور کنید دولت  برای توسعه سواحل جنوبی منطقه آزاد کیش و منطقه آزاد قشم و منطقه ویژه عسلویه که قرار است به منطقه آزاد تبدیل شود و همچنین به موجب برخی احکام برنامه های توسعه، مأمور تأسیس سازمان توسعه سواحل مکران در سواحل دریای عمان است، با این اقدام های بزرگ و ستودنی نظام از حیث ضوابط ملی آمایش سرزمین، در  فضای مجازی با الفاظ دریاخواری و زمینخواری برخورد می شود و برآیند همراهی مردمی در آنها متصور نیست.

اقتصاد مقاومتی را باید در اطاق های فکر به نحوی از لابلای ظرفیت های موجود پیدا کرد که مینای آن تبلوری از مقاوم سازی اقتصاد ملی را نشان دهد. انتظار ما از دولت تدبیر و امید این است که بنگاه های اقتصادی را مردم محور کند. اگر یک بنیان اقتصادی با چنین ماهیتی بنا شود، دولت بر روی طبل شکل گیری یک اقتصاد مقاوم بکوبند خوب است.!

 اگر قرارگاه اقتصاد مقاومتی با اجرای برنامه کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت، برای ارتقا عوامل تولید نسبت به وضع فعلی اقدام کند، بر روی طبل موفقیت خود در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی بکوبد. چنین تبلیغ و ترویجی نیز خیلی خوب است.!

ولی دولت با این ساز و کار متعارف و معمول هرگز فکر نکند در مسیر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی است، شک نکند در مسیر ریاضت اقتصادی است و حرف های افراد دارای تجربه را گوش نداده است و همچنین علاقه مند است همان کارهای متعارف و معمول را انجام دهد.  

دولت اگر در راه اندازی کارگاه پروژه های تعطیل شده کاری کرده گزارش کند، اما گزارش واقعی ! و سپس به مردم بگوید آن کارگاه دیگر گورستان نیست، تدبیری انجام گرفت و انسجامی به کار داده شد و مدیریت یکپارچه به جریان افتاد و نیروها مشغول کارند و موانع ادامه اجرای پروژه بر طرف شده است و تاریخی برای بهره برداری اعلام کند.

ما به عنوان یک عضو کوچک و آگاه جامعه داریم نظاره می کنیم که منافع ملی کشور حتی در مواردیکه پروژه ها دارای فاینانس از کشور ثالث می شوند، با دستور تعطیلی کارگاه مواجه هستند. یعنی ظرفیتی موجود که دارای فرصت مورد انتظار است با تعطیلی کارگاه به سمت زایل شدن حرکت کرده است.

قرارگاه باید این ظرفیت های را با انسجام بخشی مدیریت و نظارت کند. سپردن کار نظارتی به وزارای محترم به منزله روتوش کشیدن اقدامات جاری است و هرگز امید بخش نیست ! زیرا گزارش قرارگاه که توسط معاون اول محترم در بجنورد بیان شد «بیش از۱۰ هزار واحد صنعتی در سراسر کشور با استفاده از تسهیلات بانکی از وضعیت رکود خارج شده اند.» با توجه به رکود اعجاب برانگیز است و بیشتر به یک شوخی شبیه است.