ایده استراحت جنگل نه مدبرانه است نه امید بخش !

 

مردم از دولت تدبیر و امید، انتظار اقدام های امید بخش دارند. اهم انتظارات مردم از دولت رفع رکود اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری و جلوگیری از تاراج أموال عمومی بود،باحفظ احترام به شخصیت همه مقامات کشور باید اشاره کنم، انتظار مردم از دولت یازدهم، بگم بگم رئیس دولت نهم و دهم نبود ! 

 

ایده استراحت جنگل نه مدبرانه است نه امید بخش !

 

مردم از دولت تدبیر و امید نیست انتظار اقدام های امید بخش دارند. انتظارات مردم از دولت رفع رکود اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری و جلوگیری از تاراج أموال عمومی بود،باحفظ احترام به شخصیت همه مقامات کشور باید اشاره کنم، انتظار مردم  از دولت یازدهم، بگم بگم رئیس دولت نهم و دهم نبود ! دولت تدبیر و امید برنامه بهینه سازی پایش حفاظت بهره‌برداری و مدیریت جنگل های شمال را تصویب کرد، در این برنامه استراحت جنگل نیامده است.

 ایده استراحت جنگل به طور جدی رکود اقتصادی کشور را دامن می زند، نه تنها تولید داخلی ندارد و نرخ بیکاری را کاهش نمی دهد و رونق اقتصادی در پی ندارد، بلکه سبب وابستگی کشور به کالای وارداتی از نوع، ریسک قرنطینه زیاد می گردد. چوب مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ و خرده چوب کشور عموما از نوع هیزم و کاتین کم قطر است و اگر به صورت پوست کنی شده وارد شود، رقابت پذیری محصولات تولیدی را تنزل می دهد.

مجریان طرح های جنگلداری در چارچوب قانون جاری کشور، دارای قرارداد اجرای طرح هستند و سازمان جنگل ها متولی جنگل کشور است. مأموریت ویژه محیط‌زیست اگر بتواند در مناطق چهارگانه است.  سازمان حفاظت محیط زیست نیز همانند دیگر دستگاه ها می تواند مانع از هر گونه اقدامات برخلاف قانون در جنگل باشد، اما اجرای طرح جنگلداری که اقدام برخلاف قانون نیست و از این جهت سازمان حفاظت محیط زیست، نمی تواند در مورد چگونگی اجرای قانون ناظر باشد[1].

 سازمان حفاظت محیط زیست باید پاسخ دهد که چرا در یک سطوح محدود قادر به حفاظت از عرضه و اعیان جنگل ها در مناطق چهارگانه نبوده است.؟

چرا در عین ناتوانی سبب خشک شده این همه تالاب موجود در کشور شده است.؟

چرا این همه گونه های جانوری رو به انقراض رفته است ؟

آیا غیر از سازمان مزبور دستگاه دیگری مسئول کنترل صید و شکار بی رویه است ؟

چرا این همه آلودگی آب های سطحی کشور باعث آلودگی منابع آبی کشور می شود، چرا در کنترل ورود آلاینده ها به مجاری آب های جاری  کوتاهی می کند.

چرا برای هیچیک از مناطق چهارگانه کشور طرح اجرایی تهیه و به سازمان ابلاغ نکرده تا توسط کارشناسان جنگل نظارت شود.؟ چگونه می تواند این ناتوانی را جبران مافات کند. !

اگر سازمان حفاظت محیط زیست توانایی حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی را دارد، چرا نتیجه پایش دوره ای تنها پارک ملی کشور یعنی پارک ملی گلستان را اعلام نمی کند، تا ما کارشناسان جنگل بدانیم ! در تنها پارک ملی کشور، توالی به سمت کلیماکس جریان دارد و هیچ نگرانی و تشویش در مورد تخریب و پسرفت مرز جنگل وجود ندارد و الگوی مدیریت پارک ملی گلستان می تواند برای تمام سطوح جنگل مفید باشد.؟

سازمان حفاظت محیط زیست با پرداختن به موضوع ایده استراحت جنگل، کاسه یأس در دامن دولت تدبیر و امید گذاشته است و این همه دانش آموخته بخش کشاورزی و منابع طبیعی بیکار را پشت در انتظار نگه داشته است.

انتظار مردم از دولت تدبیر و امید اقدام و عمل در چارچوب توسعه و اعتدال بوده است. اقتصاد عین اعتدال است و کارشناسان مقتصد بخش جنگل منتظرند، تا دولت در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند، امید را به خانه های دانش آموختگان و وابستگان معیشتی جنگل برگردد.[1]  - مأموریت ویژه محیط‌زیست در جنگل‌های کشور         http://www.sabzineh.org/?nid=124&;pid=4&type=0