به پایان آمد این دفتر - حکایت همچنان باقی است

 

به پایان آمد این دفتر  - حکایت همچنان باقی است

از همه همکاران در همکاری خوبشان در مدت 2.5 ساله تقدیر می کنم و برای مهندس نوبخت آرزوی موفقیت دارم

بهزاد انگورج از سرجنگلبانی استیجاری در شهر کلارآباد  فعلی شروع بکارکرد، راه پر فراز و نشیبی را در بخش حفاظت پشت سر گذاشت و محضر خیلی از همکاران شاگردی

 

 

به پایان آمد این دفتر  - حکایت همچنان باقی است


 

از همه همکاران در ستاد چالوس و تهران و ادارات کل شمال و مجریان در همکاری خوبشان در مدت 2.5 ساله تقدیر می کنم و برای مهندس نوبخت آرزوی موفقیت دارم.

بهزاد انگورج از سرجنگلبانی استیجاری در شهر کلارآباد فعلی شروع بکارکرد، راه پر فراز و نشیبی را در بخش حفاظت بازرسی و نظارت به مدت 23 سال پشت سر گذاشت و محضر خیلی از همکاران شاگردی کرد. از این رو برای همه همکارانم که دستشان از دنیا کوتاه شده است آرزوی علو درجات و برای کسانی که در قید حیات هستند، آرزوی سلامت و موفقیت دارم

به مدیریت علمی عملی جنگلداری جفا شد. توصیه ام به همکاران جوان این است، کوتاهی هایی موجود در راستای تبیین هدف های مستتر در علم جنگلداری را جبران کنند. عدم ترویج و تبلیغ عملکرد این علم که فن تلفیق علوم مختلف است سبب شده تا این همه حاشیه پیدا کند.  نوشتن و نگاشتن و منتشر کردن وظیفه است و من در حد بضاعتم این نقش را ایفا کردم که بین نسل گذشته و نسل آتی انتقال تجربه کرده ام!

امروز می توانم در این مراسم تودیع به عنوان عملکرد 33 ساله ام از چاپ و انتشار سه عنوان کتاب که حاصل تجربه ام و اطلاعات سینه به سینه همکاران شایسته من است اشاره کنم و سه عنوان کتاب تحت ویرایش که درآینده چاپ خواهد شد و یک گردآوری قانون که قطعاً در نوع خودش بی نظیر خواهد بود و هر همکاری با قانون به آیین نامه ها و دستورالعمل ها و روش کار و تعاریف واژه دسترسی پیدا می کند.

تلاش کردم امانت دار خوبی باشم و از عملکرد جنگلبانان و جنگلداران به خوبی حفاظت کنم . جنگلداری هم مانند دیگر فعالیت ها ایراد داشت و دارد . اما در عملکرد جنگلدران در طول اجرای طرح ها یک انعطاف می بینم که آنها سعی کردند، با شتاب دخالت نکنند. آنها منعطف بودند و از این جهت بر خودم وظیفه دیدم که در معرض طوفان، جنگلداری را خرمن نکنم. در اجرای مصوبه پایش دوران گذار را مدیریت کنم و به اختلال نکشانم و برخی توصیه های خارج از گود را که اصرار دارند، مردان در میدان  حریف را لنگ کنند. اجازه ندادم در جنگلداری شخم شیار کنند !

مدیریت پایدار با سه جنبه اجتماعی اقتصادی اکولوژیکی پایدار است و هرگز نمی توان بدون اقتصاد جنگل به پایداری رسید. اما لازم است از تک محصولی خارج شویم و به مدیریت چند منظوره توجه کنیم.

مسئولیت سازمان جنگل ها بسیار وسیع است و گرفتن رای و سند مساحت 134 میلیون هکتار از وسعت کشور توسط جنگلبانان که در عین عدم همراهی دیگر دستگاه ها انجام شد، واقعاً کار بزرگی است.

به توسعه مدیریت توجه کنیم و شرایط بهتری برای مدیریت منابع طبیعی ایجاد کنیم. از اینکه در گذشته در استان مازندران سابق سه اداره کل پیش بینی شد و از اینکه اکنون ما در مساحت حدود 4 میلیون هکتار شمال 5117 نفر حقوق بگیر از اعتبارات دولتی و تراز مالی طرح جنگلداری داریم و در خارج از شمال در مساحت 130 میلیون هکتار حدود 8000 نفر حقوق بگیر داریم باید  درس مدیریتی ما در کلاس های کاربردی شود.

ببینیم چه مشکلی در جنگل وجود داشت که جنگلداران نتوانستند همه مساحت جنگل را زیر پوشش طرح ببرند. مساحت جنگل های تحت پوشش طرح ها کاهش پیدا نکرد.  از اینکه ریاست محترم سازمان نیز به این نتیجه رسیده اند که مساحت جنگل های شمال با روند افزایش سطح مواجه است و کاهش مساحت آن نسبت به سال 34 13 در حدود 15000 هکتار است جای خوشحالی دارد و از ایشان نیز به سبب اعتمادشان تشکر می کنم