کاهش مساحت جنگل و مته روی خشخاش

می گویند مته رو خشخاش نگذارید، اما در مورد کاهش مساحت جنگل ! اگر مته رو خشخاش نگذاریم، باید در این 

 

 

کاهش مساحت جنگل و مته روی خشخاش 

 

می گویند مته رو خشخاش نگذارید، اما در مورد کاهش مساحت جنگل ! اگر مته رو خشخاش نگذاریم، باید در این کشور با پوشش کم «طبق تعریف فائو» تن به کاهش مساحت جنگل ها بدهیم.

دارا بودن پنج ناحیه رویشی را اگر پایه ای برای رتبه کشور در تنوع گونه ای فرض کنیم، به مانند دیگر رتبه های برتر ایران در بین کشورهای جهان است که هیچ نفعی در رفع سختی معیشتی مردم ندارد و تهدید محیط زیستی نیز به همین نحو است، یقینا تنوع اقلیمی کشور ما هیچ نفعی برای مردم ما در برابر تهدیدات ناشی از پهنه ی خشک و نیمه خشک این کشور ندارد، به عبارت دیکر تعدیل چنین شرایطی منوط به حفظ پوشش گیاهی و افزایش سرانه سبز است و در این میان توجه به حفظ جنگل های موجود کشور از اوجب واجبات است.

همچنانکه ادامه مدیریت منابع جنگلی در عین رها شدگی و بدون طرح و برنامه یک فاجعه مدیریتی است، مدیریت منابع جنگلی بدون رویکرد اجتماعی نیز هرگز پایدار نخواهد ماند و بر این اساس قطعا باید به حل مسئله اجتماعی اقتصادی جنگل ها اهمیت داد. زیرا در جنگل ها اراضی زراعی و باغی وجود دارد و قابل کتمان نیست و متاسفانه تداخل وظیفه قانونی و هم پوشانی مدیریت مانع نیز، وجود دارد و اسف بار تر اینکه نقشه راه رفع تداخلات در عین افزایش مداخلهدر حال اجراست و معتقدم اگر کسانی به مانند بنده مته روی خشخاش نگذارند ۱،۵۴۸۹۰۸ هکتار از جنگل های تخریب شده، با اصلاح شیوه نامه رفع تداخل جدید به اشخاص واگذار می شود. 

“”تکان دهنده مثل کاهش سطح روزانه ۵۰۰ هکتار جنگل و مرتع در ایران”” در مورد این خبر به نظرم نه بر مبنای مخالفت با این نظریه در این خبر ! اما بر اساس مبانی سیاست جنگل در رد کاهش مساحت جنگل، باید به خاطر داشته باشیم ! عوامل تخریب داریم - فرایند تخریب داریم و برای کنترل عوامل تخریب سرمایه گذاری نکرده ایم و متاسفانه حداقل در دهه اخیر برای افزایش دانایی نیز سرمایه گذاری نکرده ایم.

بنابراین اثر و نتیجه ملموس و مشهود تخریب جنگل لاجرم باید از بدیهیات قلمداد شود و بر این مبنا اندیشمندان جامعه باید مساحت جنگل را بر اساس زون جنگل تعیین و تدقیق کنند، به نحویکه حاصل جمع پوشش های جنگلی از هر نسبت درصد تاج پوشش ! با حاصل جمع عملیات توسعه جنگل که در خارج از زون جنگلی انجام می شود، من بعد به سمت افزایش مساحت جنگل میل کند و هیچگاه به سمت کاهش مساحت سوق داده نشود.

از این رو کنشگران جامعه هرگز نباید به قبول گزارش آماری کاهش مساحت جنگل های کشور تن در دهند، تا سطحی از جنگل به مساحت اراضی جنگلی افزوده شود که دارای پتانسیل توسعه باغات است.

به خاطر داشته باشیم :  مساحت ۱،۵۴۸۹۰۸ با تاج پوشش زیر ۵٪  طبق قانون قابل واگذاری خواهد شد. با این وصف قطعا تایید چنین گزارش آماری، به منزله قبول ذبح گوسفند برای ادای نذر است.

ما کشوری با پوشش کم هستیم و یقیناً با سازوکار تهیه بذر و تولید نهال در نهالستان ها و انتخاب عرصه کاشت و نهالکاری برای توسعه جنگل، هزینه تمام شده ای بیش از ۱۷میلیون تومان در هر هکتار خواهیم داشت که با تجربه های اندوخته در این کشور و وضعیت اقتصادی و اولویت به رفع سختی معیشتی مردم، هرگز قادر به سرمایه گذاری در رابطه با توسعه جنگل نخواهیم بود.

می خواهند رفع تداخلات را بدون ادعا و ارائه مدارک تداخلات و همپوشانی، از طریق تفسیر عکس هوایی انجام دهند. بدین ترتیب که اجرای شیوه نامه رفع تداخل جدید در شهرستان آمل استارت خورده است، اتفاق در شرف تکوین و پیش رو، افزایش سطح تعارض در قلب جنگل های هیرکانی از طریق توسعه زراعت و باغداری خواهد بود و تا بلعیده شدن مساحت ۱،۵۴۸۹۰۸ هکتار در زون جنگلی کشور فاصله چندانی نخواهیم داشت.

باید مته روی خشخاش گذاشت و عملکردها را زیر ذره بین قرار داد. زیرا همچنانکه باور داریم آبادی ها ملی نشده اند و باور داریم تشریفات قانونی ملی کردن به اجمال انجام شده است ! باید باور کنیم انجام تکلیف قانونی رفع تداخلات، در عین افزایش مداخلات انجام خواهد شد و منجر به افزایش سطح تعارض و کاهش قطعی مساحت جنگل می شود.

جنگل های در حال استراحت و بدون برنامه ! برای انجام تکلیف قانونی رفع تداخلات، در مسیر افزایش مداخلات در مدیریت قرار گرفته است.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.