حریق در جنگل هیرکانی

از بروز خطر حریق تا مدیریت بحران فاصله ای به میزان درک و شناخت عوامل مؤثر وجود دارد. 

 

 

 

از بروز حطر حریق تا مدیریت بحران فاصله ای به میزان درک و شناخت عوامل مؤثر وجود دارد. بی تردید درک شناخت عوامل مؤثر با دانش فردی ما پر نمی شود، فاصله ها با مطالعه میدانی یعنی اقدام و بومی کردن دانش یعنی عمل منطبق با دانش کاهش می یابد.

  متغیرهای وابسته دخیل در هرحادثه متفاوتند، اما متغیرهای پیوسته در هرحادثه حریق شامل حرارت- اکسیژن- مواد قابل اشتعال، متفاوت نیستند. هفته قبل در مذاکره با هیات کره ای مشخص شد، آنها 43 هلی کوپتر برای اطفای حریق در اختیار دارند و ما ما هیچ هلی کوپتری در اختیار نداریم

ملاحظه توان عملیاتی متفاوت سبب می شود در یک نگاه نیمه خالی لیوان مدیریت را مشاهده و کاستی­ها را خیلی با اهمیت بدانیم، اما واقعیت این است که نه تنها توان عملیات هوایی وجود ندارد، بلکه شاید هیچ نیروی متخصص عامل اطفای حریق هم نداشته باشیم.

وقوف بر فیزیوگرافی پهنه جغرافیایی کشورهای مختلف و کشور کره نیز می تواند به ما کمک کند. مرتفع ترین کوه های کره با ارتفاع حدود 2000  متر از سطح دریا دارای پوشش جنگلی است

 

مديريت ريسك حريق در واقع از بر هم زدن مثلث حريق  «هوا – حرارت – مواد سوختني »شروع مي شود و توانایی های این مدیریت فقط در کاهش میزان مواد قابل اشتعال و ایجاد گسست یا فاصله یا همان اتش بر در مواد قابل اشتعال محدود می شود. 

تجربه ام از خدمت حدود سي ساله و کمی آشنایی که از علم  اکولوژی دارم برایم از نا كامي­های انسان بر تسخير و يا تعديل هوا و درجه حرارت مي گويد، اما امکان تولید اطلاعات از درجه حرارت محیطی و جهت و سرعت باد برای محاسبه و برآورد سطح خسارت وجود دارد و البته نباید ایفای این وظیفه فراموش شود.

 

بي ترديد كسي كه اطلاعات مقدماتي و پايه  از جنگل و اصول مديريت بر آن را در جهت  اصلاح و پرورش داشته باشد ، به ايجاد آتش بر اهمیت می دهد و از انجام عمليات بهداشتي و پاك كردن جنگل جهت جلوگيري از انباشت تنه و سرشاخه و برگ حمایت می کند.

از جاده به عنوان شاه رگ حیاتی جنگل یاد می کند، چون می داند با پای پیاده چند کیلومتر در ساعت می تواند راه برود با آسب چه مسافتی و موتورسیکلت یا ماشین هر کدام چه توان جابجایی دارند و اگر هلی کوپتر در اختیار باشد با چه سرعتی می توان به کانونی حریق رسید.

دو موضوع همیشه با اهمیت بوده است.

-کشف حریق در اولین لحظه وقوع " رصد و پایش"

- امکان پیج کردن نزدیک ترین افراد به کانون حادثه حریق " مانیتورینگ"

مديريتي كه از درون جنگل بي اطلاع باشد، بي ترديد نمي تواند از برون جنگل حامي خوبي باشد.