پیام معاون امور جنگل به مناسبت روز جنگل

 


روز اول فروروردین مصادف با بیست و یکم مارس «روز بین المللی جنگل» است.

روز اول فروروردین مصادف با بیست و یکم مارس «روز بین المللی جنگل» است. هرساله جهت کامیابی بیشتر یک عنوان فرعی نیز برای این روز انتخاب می شود. عنوان فرعی «جنگل ها و آب» برای روز ۲۱ مارس سال ۲۰۱۶ میلادی انتخاب شده است و همه کشورها  برنامه های خود را بر این مبنا تنظیم می کنند.

جغرافیای طبیعی ایران در گستره اقلیم خشک بیابانی تا نیمه خشک دارای محدودیت های اکولوژیکی است و احداث قنوات و شبکه توزیع آب که میراث ملی کشورند نشان می دهد که در ایران از دیرباز موضوع آب با اهمیت بوده است و در قرن 21 که جهان با پدیده گرم شدن کره زمین مواجه شده است، توجه به رابطه جنگل ها و آب و توجه به رابطه جنگل و تعدیل دما، می تواند بخشی از الزامات تعیین رفتاری برای ادامه حیات نسل بشری تلقی شود.

جنگل سرآمد موهبت های الهی به نسل بشری است و اشرف مخلوقات عالم باید این روز را به شکرانه در درگاه خالق یکتا سر فرود آرد. نقش جنگل در جذب نزولات آسمانی و کنترل فرسایش خاک و در دهه اخیر کنترل پدیده ریزگردها به حدی برجسته و نمایان شده است که امنیت بستر حیات در گرو عملکرد حافظان حیات در امر حفظ و توسعه و احیای جنگل قرارگرفته است.

روی سخنم با حافظان حیات است که دل درگرو حفظ جنگل در گستره جغرافیای طبیعی ایران  اقلیم خشک بیابانی تا نیمه خشک دارند، آنان بدانند که ایران بزرگ با پنج ناحیه رویشی مشخص در مجموع 14.3 میلیون هکتار جنگل دارد و توان توسعه جنگل کشور نیز در حدود 4 تا پنج میلیون هکتار است. جنگل گوهر پوشش طبیعی است و حفاظت نگهداری از آن در این منطقه سخت جغرافیایی که نسبت پوشش جنگلی هرگز به بیش از 13درصد از مساحت آن نخواهد رسید، مأموریتی بسیار با اهمیت و سنگین است. بنابراین بدون مشارکت و همراهی مردم با حافظان حیات، هدف های حفاظت و توسعه و احیا قابل دستیابی نیست.

بی تردید انسان محور توسعه است و شایسته برخورداری از زندگی سالم، همراه با رفاه و هماهنگ با طبیعت است، اما باید به اصول مدیریت پایدار پایبند شد، گریزی جز پذیرش الزامات افزایش بهره وری نیست و این پیام از این جهت حایز اهمیت است  که میزان بهره برداری ها در هر صورت باید به تحمل اکولوژیکی هر ناحیه رویشی محدود شود.

سرمایه گذاری دولت در بخش جنگل نیز باید افزایش یابد، سازمان نیز برای بهبود سرانه سبز، باید بیشتر بر روی سرمایه اجتماعی تکیه کند و مردم را برای مشارکت بیشتر در امر احیا و حفاظت از منابع جنگلی جلب نماید.

دستگاه های اجرایی نیز باید برای کاهش اثرات اجرای طرح و برنامه های خود در جهت حفظ بستر امنیت حیات باید به الزامات مدیریت یکپارچه تن دهند. همه آحاد مردم باید خود را در چارچوب تمهیدات پیشگیری از تبدیل خطرات محیطی به تهدیدات زیستی قرار دهند. در بهره برداری مستقیم و غیر مستقیم از ارزش های خدمات اکوسیستمی باید مسئولانه از کارکردهای مختلف منابع جنگلی سود برد.

در سال 94  دوره انتقال مدیریت علمی عملی  طرح های جنگلداری در ناحیه رویشی هیرکانی بود و معاونت امور جنگل با بحران مواجه بود و مدیریت بحران را تجربه کرد تا مدیریت اجرای طرح های جنگلداری با اختلال مواجه نگردد. این مسیر به کمک مدیران کل دفاتر ستادی و استان های شمالی و کارشناسان مجرب جنگل و ناظران طرح های جنگلداری طی شد و در سال 95 باید فرایند تجدید نظر 119 طرح جنگلداری با تغییر عنوان مدیریت منابع جنگلی و هدف بهره برداری چند منظوره طی شده و واگذاری مدیریت طرح ها با این عنوان به اجرا گذاشته شود.

 در سایر نواحی رویشی جهت تهیه و اجرای طرح های مدیریت منابع جنگلی،  معاونت امور جنگل در پی اجرای طرح های با اقتصاد درونزا  در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی برای تحقق هدف جنگل کاری اقتصادی بدون اعتبار دولتی است و تلاش می کند تا مشارکت مردمی با تحول و توسعه مواجه شود و توانمند سازی جوامعه محلی و عوامل ذینفع به درستی به اجرا درآید.

همه آحاد جامعه باید برای ترویج بهره برداری غیر مستقیم از جنگل تلاش کنند، تا استفاده از سایر کارکردهای جنگل اولویت پیدا کند. در هر حال بهره برداری مستقیم از جنگل فاقد مزیت شده است و بدین ترتیب کسانیکه دل در گرو حفظ و صیانت از جنگل ها دارند بدانند، حفظ و صیانت از جنگل ها در گرو انجام رسالت سازمان درساماندهی بهره برداری های سنتی تعلیف دام و تأمین سوخت قرار دارد.