بهره برداری از جنگل از تجاری تا غیر تجاری

سال ها طول کشید تا مقامات کشور در احصاء عوامل تخریب جنگل به جمع بندی برسند

 

بهره برداری از جنگل از تجاری تا غیر تجاری

 

سال ها طول کشید تا مقامات کشور در احصاء عوامل تخریب جنگل به جمع بندی برسند ! اکنون پس از سه سال اجرای برنامه تنفس جنگل، عوامل تخریب افسار گسیخته است و تخریب بخشی از عملیات متداول است که مامورین را مستاصل کرده است و شنیدن اخبارش برای مردم عادی شد.

جنگل متعلق به مردم در نسل های مختلف است. از این رو مردم حق دارند با بهره برداری تجاری مخالف باشند ! اما مخالفت ها نباید بهره برداری غیر تجاری از جنگل را مختل کند. مادمیکه هیچ تضمینی نیست که بتوان جنگل فقیر را با ذینفعان فقیر و جنگلبانان فقیر تر از ذینفعان در کشوری فقیر از لحاظ پوشش جنگلی حفاظت نمود ! 

باید مشکل معیشتی وابستگان معیشتی به جنگل را جدی گرفت ! و این نسل انسانی را، ذینفعانی در مصداق ابن السبیل محسوب نمود ! و حق ابن السبیل را با بهره برداری تجاری پرداخت نمود.

قبل از اجرای بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم ضد توسعه جنگل، دکتر انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در دولت یازدهم از جنگل های گیلان بازدید کرد. به من گفته شد که ایشان نسبت به بهره برداری از جنگل بسیار حساس هستند و من در دفاع از بهره برداری حرفی نزنم ! یعنی نظر سازمانی این بود که معاون امور جنگل حرف تخصصی نزند !

من حتی در انتخاب جنگل مورد بازدید دخالت نداشتم ! اما از قضا طرح جنگلداری شن رود برای بازدید انتخاب شد، جایی از جنگل برای بازدید تدارک دیده شد که دارای دو سابقه برش در بیست سال قبل بود، توده پر و شاداب ! اما واقعا نمی دانم با آن سیاست، چرا آنجا انتخاب شد ! دوستان از ما متخصص تر در حرف ! توضیح و یا به سوال پاسخ می دادند !

بیست دقیقه از وقت در همان مکان سپری شد، احساس کردم ایشان می خواهند محل بازدید را ترک کنند، گفتم نباید دست خالی برود و من هم معاونی جنگل مطیع باشم !

گفتم جناب دکتر انصاری ! اینجا که ایستادیم زیر پایمان نرم و اسفنجی است و نهال های خوبی در اطرافمان دیده می شود و درختان در شعاع دید دارای تنه صاف و هرس کرده طبیعی و شاداب هستند ! من چند درخت قطع شده می بینم ! که آثارش بیانگر وجود یک فاصله زمانی است، یعنی دو درخت احتمالا در حدود بیست سال قبل و سه درخت شاید حدود دهسال قبل قطع شده اند ! آنچه از تشدید بهره برداری شنیده اید و کاهش مساحت و تخریب ناشی از بهره برداری در طرح جنگلداری، همین است که دیدید ! ما جنگلبان ها می گوییم اگر در هنگام بهره برداری در مورد بهره برداری از جنگل کسی چیزی بگوید پیش داوری کرد، داوری را بلکه پس از گذشت یک مدت از اثر برش در جنگل مشاهده نمود !

ایشان در پاسخ به حرف هایم گفت: اما در جامعه حرف های دیگری در مورد حفظ جنگل و جلوگیری از کاهش مساحت جنگل می گویند و دولت باید بهره برداری تجاری را متوقف کند و اما به گونه ای به بهره برداری غیر تجاری ادامه دهد !

در آن روز بازدیدها در مکان های دیگر و در موارد دیگر ادامه یافت و حرف های قابل جمع آن روز بهره برداری غیر تجاری بود و من البته بین این دو واژه تجاری و غیر تجاری فاقد تعریف در جنگلداری به تامل و تعمق !

در آن ایام فکر می کردم با توجه به اعتبار مورد نیاز۳۵۰ میلیارد تومانی، برای حفظ دارایی طرح های جنگلداری و حقوق کارکنان طرح، آن ایده توهمی ره به جایی نمی برد و دولت و استانداران در چهارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی قادر به اتجاذ تصمیم برای تامین منابع مالی نیستند !

اما پس از بازنشستگی دیدم دولت و مجلس بسیار پوپولیستی تر با مسئله برخورد کرده اند و با قید مبلغ ۸۰ میلیار تومان برای حقوق کارکنان در مفاد بند ف ، سر و ته قضیه را جمع کردند و وزیر جهاد کشاورزی بسیار علاقمند به فرار رو به جلو، دستور توقف بهره برداری و فسخ قرارداد را صادر نمود و شد آنچه که نباید می شد !

توقف بهره برداری مجاز، یعنی تن دادن به بهره برداری غیر مجاز !

آنچه در این کشور در دو دهه اخیر به تاراج رفته دارایی منقول «مجموعه ای از اختلاس ها» و دارایی غیر منقول «مجموعه ای از خصولتی سازی ها – زمینخواری ها – دکل گم شدن ها و ...» و البته که چوب حراج به باورهای اعتقادی این مردم مانند صداقت و امانتداری بسیار سنگین و گران بوده است.

کرارا گفته ام در هیچ یک از اسناد بالادستی، حکمی دایر به توقف بهره برداری از جنگل ها مقرر نشده است. همه مکلفند نقشه جامع علمی کشور مصوب سال ۸۹ و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب سال ۹۲ را بخوانند و به خودشان و مخاطبان خودشان در جامعه دروغ نگویند.

هیچ لزومی به قطع درخت نیست ! جنگلبانان به کف جنگل نگاه کنند ! جامعه قادر به تحمل نظرات جنگلشناسان و علم جنگلشناسی در اصلاح ساختار جنگل نیست ! بهره برداری غیر تجاری می تواند تا سه میلیون متر مکعب حجم برداشت داشته باشد و بدون نیاز به اعتبار دولتی جنگل ها و دارایی ها را حفظ وعوامل تخریب را به نحو مناسب و مطلوب نظر افکارعمومی کنترل کند و مشکل معیشتی جنگل نشینان و بیکاری ذینفعان  را رفع نماید.