رشک سمنان به اشک خزر !

ایکاش اشک چشم باغداران به خاک سیاه نشسته کشور را می دیدند و به توسعه باغات دل خوش نمی کردند ! ایکاش

 

رشک سمنان به اشک خزر !

ایکاش اشک چشم باغداران به خاک سیاه نشسته کشور را می دیدند و به توسعه باغات دل خوش نمی کردند ! ایکاش به آمار حدود ۷۶۰۰ طرح نیمه تمام کشور، نیم نگاهی می انداختند و منصرف از وجد صدای کلنگ آغاز پروژه ای جدید، با تمهیداتی به تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام کشور می پرداختند.

« انتقال آب به سمنان از سرریز رودخانه‌ها به خزر انجام می‌شود» #این خبر واقعا مضحک است ! کدام رودخانه سرریز دارد و سریز رودخانه یعنی چه !

نباید یادمان برود #فقط در تاریکی می توان نور کرمک شب تاب را دید.

در منجلاب فسادیکه در بخش های متفاوت اقتصادی کشور تا کنون دیده شد، انتظار این است که مردم بتوانند ارزش پاکدستی مدیران امانتدار أموال عمومی را از طریق مهندسی معکوس، محاسبه و برای نوسازی معیار انتصاب و انتخاب در جستجوی فرصت باشند.

چه سخت شده است شمارش ارقام بزرگ فساد اداری و بانکی ! به نظر می رسد دروغ گفتن هر مقامی باید معیار به خط زدن وی در هر انتخاب و انتصاب منتهی شود و راست گویی شاخص اعتماد و التزام عملی به آرمان های انقلاب !.

«نصرالله  ترابی، نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، درباره امکان عملیاتی شدن و اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر گفت : استان سمنان و مازندران همجوارند و استان سمنان از گذشته با کمبود آب رو به رو بوده و برای تأمین آب، نیازمند منابع جدید است و یکی از منابعی که برای تأمین آب این استان مورد بررسی قرار گرفت، انتقال آب از رودخانه‌هایی است که به دریای خزر می‌ریزند؛ البته آن بخش از آب رودخانه ها که به دریا می ریزد. این آب با راه اندازی تونل‌ها و پمپاژ از شمال البرز به دشت کویر انتقال خواهد یافت که مطالعات اولیه آن نزدیک دو ماه است، آغاز شده است.»

بی تردید تمدن تابع تاریخ مدنیت نیست ! زیرا به انحاء مختلف مردم می بینند که تاریخ دو هزار و چند ساله مدنیت ایرانیان و سه هزار و چند ساله مصریان، در قرن بیست و بیست و یکم، هیچ نقشی در توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه آنها ایفا نکرده است و مردم جامعه با انتخاب های بد خود، همه ثروت طبیعی تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید را از دست دادند و کشور با فرار سرمایه و سرمایه دار و مخصوصا فرار سرمایه های انسانی بیش از ۵ میلیون نفری مواجه است و در مشکل معیشتی و بیکاری دست و پا می زند !

تمدن تابع تبعیت از معیارهای اخلاقی است که کورش و داریوش بدان تاکید می کردند، که نبی مکرم اسلام ص می فرماید: به راستی من مبعوث گردیدم تا مکارم اخلاق را کامل کنم.

برخی مقامات کشور از مجلس و دولت و قوه قضایی در چارچوب مبارزه با فساد به ملت راست نمی گویند ! اگر راست می گویند، حرفشان را باید عاری از هر گونه تالی فاسد بیان کنند و عملشان نیز مبری از هر شبهه و برآیندی از راهبردها و سیاست های کلی نظام و در عین حال وجنات آنها نیر، شایسته و درخور آرمان های انقلاب باشد.

دروغ منشاء هر گونه فساد و عامل توسعه نیافتگی یک کشور و یک ملت ثروتمندی چون ایران است. با معیارهای اقتصادی و توسعه پایدار، در سمنان نه توسعه باغات به صلاح است و نه توسعه صنعت آب بر ! نشانگرهای امکان سنجی و محاسبات اقتصادی، محل استقرار این نوع فعالیت های اقتصادی را در سواحل و جلگه نشان می دهند.

می گویند: بخش کشاورزی استان سمنان از کل ۱.۱ میلیارد مترمکعب آب برای آبیاری ۳۵ هزار هکتار گندم کاری که ۱۱۰ هزار تن گندم تولید می کند، حدود ۲۲۰ میلیون مترمکعب آب مصرف می کند و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در بیش از ۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت هندوانه و خربزه مصرف می گردد. یعنی حتی تولید گندم ابی با عملکرد ۳،۲ در این استان که می گویند کم آب است، توجیه اقتصادی ندارد !

تامل کنید ! سرانه آب در دسترس استان ۱۵۶۶ مترمکعب یعنی بیش از سرانه ملی منابع آب تجدید پذیر کشور است، با این وصف چگونه می گویند کم آب و وضع بحرانی است. وسعت ۹،۷۴۹،۱۰۰ هکتاری این استان و جمعیت ۷۰۲۳۶۰ نفری، تراکم جمعیتی کمتر از ۱۴ نفر در کیلومتر مربع دارد ! بنابراین نظام برنامه ریزی بسیار نابسامانی دارد که نمی تواند از ظرفیت های طبیعی خود بهره مند شود.

اشک باغداران کشور را ببنید که به روز سیاه نشستند ! صیفی کاری و سردرختی کدام رونق و یا صرفه اقتصادی دارد ! با کدام آب یا مفت ! به چه قیمتی از درآمد کشور که نیست !

دریغ از تدبیر !

یکی از وعده های نمایندگان استان سمنان در مجلس تولید یک سوم غله کشور(معادل ۴ میلیون تن گندم در سال)، و افزایش ۲۰۰ هزار هکتاری باغات پسته دامغان در صورت انتقال آب دریای کاسپیان و جذب سر ریز جمعیتی معادل ۱۰ میلیون نفر و برنامه ریزی برای ایجاد پایتختی جدید در شهر سمنان است.‼️

آقای نماینده محترم !

برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از هر گونه تالی فاسد، لطفا همین میزان بودجه که برای انتقال آب از کاسپین اختصاص می دهید تدبیری کنید تا به جلکه حوزه کاسپین اختصاص یابد و به تدبیر و تمهید خود، در مقیاس کشور هلند تولید داشته باشید !