آیا کاداستر بستر خوبی برای جلوگیری از زمینخواری است ؟

قدردانی از تلاش نیروی کار به عنوان عامل تولید باید بخشی از فرهنگ رونق تولید شود و در راستای دفاع از حقوق کارگران و

 

 

آیا کاداستر بستر خوبی برای جلوگیری از زمینخواری است ؟

 

قدردانی از تلاش نیروی کار به عنوان عامل تولید باید بخشی از فرهنگ رونق تولید شود و در راستای دفاع از حقوق کارگران و مخصوصا نسبت به جلوگیری از ریزش و اخراج تعداد ۲۳۳۷ نفر از شاغلین و کارکنان طرح های جنگلداری که مدت دو سال تعطیل شده اند، به سازمان بی برنامه و بی بودجه و همچنین وزارت بیکار، توصیه شود که تکانی به خود بدهند و کاری بکنند !

مسئله رفع مداخلات موازی واقعا با مداخله دست های پنهان در دوزه تشدید و بهانه شد، تا یکی از دوستان این پرسش را مطرح کند؛ آیا کاداستر می تواند بستر خوبی برای جلوگیری از زمینخواری محسوب شود ؟ در پاسخ باید گفت؛

اصلاح هندسی نقشه ها چه دردی از دردهای حفاظت از منابع طبیعی را درمان می کند. مادامیکه در اجرای کاداستر به تولید اطلاعات حقوقی نظیر بی توجهند، بی تردید ادعای ملکیت اشخاص دایر به حیازت و تصرف و احیا و بهره برداری و استمرار بهره برداری، قطعیت اسناد منابع ملی کشور را مخدوش می کند. اما تولید اطلاعات حقوقی نظیر اهتمامی است که در نتیجه آن می توان به قطعیت اسناد منابع ملی شده کمک کرد.

اجرای قانون رفع مداخلات موازی چند ایراد اساسی مشتمل بر. تقسیم کار غلط و غیر حرفه ای - روش اجرایی غلط و غیر حرفه ای – پذیرش کاربری های بر خلاف استعداد اراضی -رجحان دادن به منافع فردی در منافع عمومی بر خلاف قوانین مدنی در خود دارد.

دستگاه های نظارتی باید به سرعت بر روی هیاهوی استعفا و زمینخواری در شهر دوزه بخش سیمگان خیمه می زدند و با دقت به بررسی می پرداختند ! زیرا در این قیل و قال کسی صدای آدم محق را نمی شنود و حقوق مردم « اعم حقوق عمومی و حقوق فردی» در حلقه محاق قرار می گیرد، به اصلاح ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی توجه کنید، بدین شکل مهلت ۵ ساله به سرعت منقضی می شود.

با عملکردهای این چنینی سخن و تصمیم وزیر در مورد اهمیت حفظ و حمایت از منابع طبیعی زمانی صادقانه است ! چون به خلوت می رود یک کار دیگر نکند ! اما چون به طور مشخص وزیر جهاد کشاورزی سازمان امور اراضی را مجری ماده ۹ می داند، پس خلوتش با جلوتش یکسان نیست !

او چرا راست نمی گوید ؟

وقتی پدر معنوی کشاورز قادر به حمایت از کشاورزی نیست ! پس او باب زمینخواری را باز می کند ! او علت افراز و تفکیک و تغییر کاربری و ویلا سازی است ! آگاهان جامعه و سمن ها باید از دستگاه های نظارتی به طور جدی بخواهند ! جنجال شهر دوزه را با استفاده از کارشناسان خبره بررسی دقیق بکنند تا با هرگونه اقدامات برخلاف قانون، برخورد جدی بشود.

آنگاه که دولت و متولی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای ماده ۳۱ این قانون هیچ گونه حمایتی از تولید کنندگان محصولات «راهبردی – ویژه – خاص منطقه ای» نمی کند، کُمیت معیشت تولیدکنندگان بخش، قطعا لنگ می زند و ضمیری ناخودآگاه فروش زمین را برای تبدیل به احسن استارت می زند !

دولت بگوید با این نوع وزار کجای کار امور جاری و معیشتی ملت و تولیدکنندگان است ! کاداستر در این مقطع و با روند اجرایی به این نحو هزینه تراشی است ! سند تک برگی ارزش معنوی کاداستر را ندارد و هیچ سند کاداستر قطعی و خدشه ناپذیر نمی توان یافت ! به همه اسناد کاداستر صادره در منابع طبیعی می توان ایراد گرفت و نسبت به اصلاح و یا ابطال آن اقدام کرد.

یک بار دیگر مرور کنیم نسبت به آراء اجرای مقرران ماده ۵۶ ایراد شرعی گرفته شد. رای ماده واحده توسط قاضی انشء و صادر می شود و غیر قطعی است. اولین تبعات منفی این بود که رسیدگی کیفری تصرفات من غیر حق با ادعای واهی ...حقوقی شد و در مرور زمان در سال ۶۵ دولت یک بلف بزرگ دیگری زد و گفت تا این تاریخ ... و تاریخ یک بخشنامه تشریفاتی تبلیغاتی هفته منابع طبیعی شد، تاریخ مبنایی پذیرش اعتراض و ادعا و در اصلاح ماده ۳۴ مصوب سال ۷۴ ملاک قرار گرفت و شد مبنای تقاضای خرید !

از لحاظ حقوقی درست که می گویند تصرفات من غیر حق در منابع طبیعی مشمول مرور زمان نمی شود، اما از لحاظ مدیریتی در مرور زمان وزیر جهاد کشاورزی همیشه آن کار دیگر را تکرار و در مرور زمان حل کرد و تاریخ به بی لیاقتگی آنها در رعایت حقوق به حق مردم در رفع اختلاف و ایرادات اجرایی و مظلومیت جنگلبانان گواهی خواهد داد و انتقام زمینخواری از طریق خلط کردن و ایجاد حق نمودن برای أعوان و انصار آرسن لوپن آویزان به حکومت جمهوری اسلامی و خون شهدا را خواهد گرفت.